Objednávky

Prehľad objednávok za rok 2020

Objednávky na zverejnenie 34-35

Objednávky na zverejnenie 31-33

Objednávky na zverejnenie 26-30

Objednávka na zverejnenie 25

Objednávky na zverejnenie 22-24

Objednávky na zverejnenie 20-21

Objednávka na zverejnenie 19

Objednávka na zverejnenie 18

Objednávky na zverejnenie 10-17

Objednávky na zverejnenie 8-9

Objednávky na zverejnenie 1-7

 

Prehľad objednávok za rok 2019

Objednávky za rok 2019 (č. 49-50)

Objednávky za rok 2019 (č. 48)

Objednávky za rok 2019 (č. 45-46)

Objednávky za rok 2019 (č. 42-44)

Objednávky za rok 2019 (č. 41)

Objednávka za rok 2019 (č. 40)

Objednávka za rok 2019 (č. 38-39)

Objednávka za rok 2019 (č. 37)

Objednávka za rok 2019 ( č. 36)

Objednávka za rok 2019 ( č. 35)

Objednávky za rok 2019 (č.33 a 34 )

Objednávky za rok 2019 (č.32 )

Objednávky za rok 2019 (č.31)

Objednávky za rok 2019 (č.30)

Objednávky za rok 2019 (č. 28-29)

Objednávky za rok 2019 (č. 17-27 )

Objednávky za rok 2019 (č. 13 – 16 )

Objednávky za rok 2019 (10 – 13 )

Objednávky za rok 2019 (č. 3 – 9)

Objednávky za rok 2019 (č. 2)

Objednávky za rok 2019 (č. 1)

 

Prehľad objednávok za rok 2018

Objednávky za rok 2018 (č. 51)

Objednávky za rok 2018 (č. 49 -50)

Objednávky za rok 2018 (č.47-48)

Objednávky za rok 2018 (č. 46)

Objednávky za rok 2018 (č. 45)

Objednávky za rok 2018 (č. 41 – 44)

Objednávky za rok 2018 (č. 40)

Objednávky za rok 2018 (č. 38 – 39)

Objednávky za rok 2018 (č. 35 – 37)

Objednávky za rok 2018 (č. 32 -34)

Objednávky za rok 2018 (č. 30-31)

Objednávky za rok 2018 (č. 28-29)

Objednávky za rok 2018 (č. 22-27)

Objednávky za rok 2018 (č.18 – 21)

Objednávky za rok 2018 (č. 17)

Objednávky za rok 2018 (č.15 – 16)

Objednávky za rok 2018 (č.13)

Objednávka za rok 2018 (č.12)

Objednávky za rok 2018 (č.11)

Objednávky za rok 2018 (č. 10 )

Objednávky za rok 2018 (č. 7 – 9 )

Objednávky za rok 2018 (č.1 – 6)

________________________________________________________________________________

Objednávky za rok 2017 (č. 76 – 79)

Objednávky za rok 2017 (č. 71 – 75)

Objednávky za rok 2017 (č.66- 70)

Objednávky za rok 2017 (č. 61-64)

Objednávky za rok 2017 (č. 59)

Objednávky za rok 2017 (č.56-58)

Objednávky za rok 2017 (č. 54-55)
Objednávky za rok 2017 (č. 49-53)
Objednávky za rok 2017 (č. 47-48)
Objednávky za rok 2017 (č. 45-46)
Objednávky za rok 2017 (č. 39-44)
Objednávky za rok 2017 (č. 33-38)
Objednávky za rok 2017 (č. 23-32)
Objednávky za rok 2017 (č. 19-22)
Objednávky za rok 2017 (č. 13-18)
Objednávky za rok 2017 (č. 8-12)
Objednávky za rok 2017 (č. 4-7)
Objednávky za rok 2017 (č. 1-4)


Objednávky za rok 2016 (č. 51)
Objednavky za rok 2016 (č. 41-50)
Objednavky za rok 2016 (č. 37-40)
Objednavky za rok 2016 (č. 35-36)
Objednavky za rok 2016 (č. 32-34)
Objednavka za rok 2016 (č. 31)
Objednavky za rok 2016 (č. 26-30)
Objednávky za rok 2016 (č. 24-25)
Objednávky za rok 2016 (č. 21-23)
Objednávky za rok 2016 (č. 18-20)
Objednávky za rok 2016 (č. 14-17)
Objednávky za rok 2016 (č. 13)
Objednávky za rok 2016 (č. 10-12)
Objednávky za rok 2016 (č. 6-9)
Objednávky za rok 2016 (č. 5)
Objednávky za rok 2016 (č. 1-4)


Objednavky za rok 2015