OZNAMY K 29.4.2024

Milí rodičia, máme pre Vás pár dôležitých oznamov: 1.Zaregistrovali sme u detí opätovný výskyt PEDIKULÓZY (voš detská). Žiadame Vás o DôSLEDNÚ kontrolu Vašich detí . V prípade výskytu ste POVINNÍ DIEŤA NECHAŤ DOMA A ODSTRÁNIŤ Z VLASOV VŠETKY VÝVINOVÉ ŠTÁDIÁ VŠI DETSKEJ A DANÚ SKUTOČNOSŤ OZNÁMIŤ V MATERSKEJ ŠKOLE!!! 2. Bohužiaľ Vám musíme oznámiť, že …
Čítať ďalej OZNAMY K 29.4.2024

PETÍCIA PROTI SPÁJANIU MŠ

Vážení rodičia,             chceme Vás poprosiť o Vaše stanovisko k zámeru Mesta Sliač o spojenie materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Vznikol by jeden právny subjekt s riaditeľstvom na MŠ Cikkera a MŠ SNP by bola jeho elokovaným pracoviskom.             Rada školy zaujala k tejto veci NESÚHLASNÉ STANOVISKO, nakoľko nevznikne taká finančná úspora ako to prezentuje zriaďovateľ a vidíme skôr negatívne dopady na …
Čítať ďalej PETÍCIA PROTI SPÁJANIU MŠ

DARUJTE NÁM 2%

MILÍ NAŠI RODIČIA, PRIATELIA A ZNÁMI, AJ TENTO ROK NÁM MôŽETE DAROVAŤ 2% Z VAŠICH DANÍ, KTORÉ BUDÚ POUŽITÉ NA RôZNE AKCIE, VÝLETY, DIVADLÁ, KÚPU NOVÝCH POMôCOK , PRÍPADNE NA KÚPU PRELIEZOK DO NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY. TLAČIVO SI MôŽETE STIAHNUŤ POD PRÍSPEVKOM ALEBO VYZDVIHNÚŤ V ŠATNIACH JEDNOTLIVÝCH TRIED. BUĎTE AJ VY TVORCAMI ŠŤASTIA NAŠICH DETÍ.

NAVÝŠENIE PLATIEB od 01.01.2024

Milí rodičia,od 01.01.2024 schválilo mestské zastupiteľstvo v priloženom Všeobecne záväznom nariadení mesta Sliač č.03/2023 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia NAVÝŠENIE PLATIEB ZA MATERSKÚ ŠKOLU nasledovne: Rovnako s platnosťou od 01.01.2024 vzrástla aj stravná jednotka na mesiac na 46 eur na dieťa PROSÍME UPRAVTE SI PLATBY. V PRÍPADE OTÁZOK NÁS KĽUDNE KONTAKTUJTE, …
Čítať ďalej NAVÝŠENIE PLATIEB od 01.01.2024

ÚSPEŠNÉ UKONČENIE PROJEKTU S PODPOROU BBSK

Banskobystrický samosprávny kraj nám poskytol dotáciu na ušitie krojov a touto formou chceme podporiť u detí vzťah k tradičnej kultúre a slovenskému folklóru. Keďže Covid19 a opatrenia proti jeho šíreniu nám nedovolili zatiaľ uskutočniť záhradnú slávnosť, tak Vám predstavíme prostredníctvom našich detí aspoň touto formou. Sme veľmi vďační za každý takýto úspech, ktorý nás spoločne …
Čítať ďalej ÚSPEŠNÉ UKONČENIE PROJEKTU S PODPOROU BBSK

KOVBOJSKÝ DEŇ

Milí naši rodičia, veríme, že zajtra nám počasie bude priať a budeme mať možnosť užiť si „Kovbojský deň“ v plnej paráde. Pre tých, ktorí to ešte nepočuli, pre tých máme info, že sa bude okrem iného aj opekať. Kto má záujem o opekačku, ten si donesie nejaké dobrotky a samozrejme ražne. Ostatní sa môžu pohostiť …
Čítať ďalej KOVBOJSKÝ DEŇ

Darovanie 2% z daní

Milí rodičia a priatelia našej materskej školy. Keďže Covid19 zmenil situáciu v spoločnosti, ešte stále je možnosť venovať svoje 2% z daní. Z minuloročných daní sme zakúpili mnoho pomôcok pre deti a hlavne nové stolíky a stoličky pre detičky do jedálne. Ďalej máme v pláne zakúpiť koberce do tried, takže nám každé Vaše euro pomôže, …
Čítať ďalej Darovanie 2% z daní

NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY od 01.06.2020

MATERSKÁ ŠKOLA BUDE OD 01.06.2020 OTVORENÁ od 07:00 do 16:00. DO MATERSKEJ ŠKOLY NASTUPUJETE DO SVOJEJ TRIEDY!!! pri vstupe si dezinfikujete ruky dodržujete odstup na 2m v budove sa zdržíte maximálne 10min. hračky necháte doma ak ste chorí, ostanete doma každý deň podpíšete po odmeraní teploty prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa po dieťa chodí len …
Čítať ďalej NÁSTUP DO MATERSKEJ ŠKOLY od 01.06.2020

Téma: SRDIEČKO PRE MAMU – slniečka

Téma: Srdiečko pre mamu SLNIEČKA 1. Už sa rozprávali minulý týždeň o rodine, naučia sa podľa obrázku s rodičmi novú básničku „Moja rodina“, a vymenujú si členov svojej rodiny 2.Chlapci si vyfarbia obrázok s chlapcom so srdiečkom, dievčatá s dievčatkom so srdiečkom, každý pre svoju mamičku 3.Prečítajú si s rodičmi maľované čítanie ( doplnia slovami …
Čítať ďalej Téma: SRDIEČKO PRE MAMU – slniečka