Zmluvy

ZMLUVY ZA ROK 2022

ZMLUVY ZA ROK 2020:

Datalan dodatok K zmluva č.1
Zmluva – BBSK 2020
Dodatok č. 2 – COOP JEDNOTA
Dodatok k zmluve SPP č. 3


ZMLUVY ZA ROK 2019:

Dodatok k zmluve o stravovaní
Zmluva o zabezpečovaní stravovania sprostredkovaním stravovacích služieb
Darovacia zmluva OZ Lesná škola
Zmluva Dajme spolu gól
Zmluva o dodávke ovocia, zeleniny a výrobkov
Dodatok č. 1 Nadácia COOP Jednota
Darovacia Zmluva Nadácia Pontis – Tesco
Dohoda Nadácia COOP Jednota
Zmluva o poskytnutí grantu od Nadácie COOP Jednota
Školská Jedáleň – dodatok k zmluve o odbere stravy
Zmluva o poskytovaní služby – Periskop, s.r.o.
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 z BBSK
Zmluva o sprostredkovaní zdravotnej služby
Zmluva Tesco


ZMLUVY ZA ROK 2018:

Zmluva Rajo
Zmluva Boni Fructi
Dodatok k zmluve “ Škôlka Komenský Plus“
Dodatok k zmluve ČSOB nadácia
Zmluva o poskytnutí grantu ČSOB Nadáciou
Zmluva o poskytovaní služieb „Škôlka Komenský Plus“
Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 (2)
Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 (1)


ZMLUVY ZA ROK 2017:

Darovacia zmluva D.K.C., s.r.o. 
Zmluva Rajo a. s.
Zmluva o dodávke plynu (SPP)
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plyn (SPP)
Zmluva o združenej dodávke elektriny (SSE)
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd (StVPS)
Licenčná zmluva DATALAN
UNION zdravotná poisťovňa – elektronický prístup
Zmluva o technickej podpore IT – THR Systems
Zmluva o dielo – obsluha plynovej kotolne – Michal Škombár
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Orange Slovensko a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb – vedenie účtovníctva – Katarína Popundová – KHK ŠTÚDIO
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb – vedenie účtovníctva – Katarína Popundová – KHK ŠTÚDIO
Zmluva Boni Fructi
Zmluva Boni Fructi na šk. rok 2016/2017
Zmluva o dodávke mliečnych výrobkov pre MŠ – RAJO a.s
Zmluva o bežnom účte – fondy – SlSp a.s.
Zmluva o bežnom účte – príjmový – SlSp a.s.
Zmluva o bežnom účte – výdavkový – SlSp a.s
Zmluva o bežnom účte – SlSp a.s.
Zmluva o oprave strešnej krytiny – STAVBYT, s.r.o
Zmluva o službách BOZP – L&R team s.r.o
Zmluva o poskytovaní webhostingových služieb (EXOhosting)
VOP (EXOhosting)
Zmluva o odbere stravy – Školská jedáleň pri Základnej škole A. Sládkoviča Sliač
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – verejná telefónna služba – SnailNet, s.r.o. Sliač
Mesto Sliač – spracovanie mzdovej agendy
Zmluva o poskytnutí grantu č. 149/17_SU (Nadácia Volkswagen Slovakia)
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-038-2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľni)
Zmluva na prenájom kina Hron (MsKS Sliač)
Zmluva o pripojení zariadenia (SSE)
Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny (SSE)