‚Obedy zadarmo‘ – zmeny od 1.5.2023


S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona 544/2010 Z.z.

Dotáciu na obedy bude štát poskytovať plošne deťom posledného ročníka materskej školy (predškolákom).

Po novom už bude môcť rodič súbežne dostávať daňový bonus a aj dotáciu na stravu.

Prosíme rodičov predškolákov vyplniť tlačivo- prihlášku dieťaťa na dotáciu (nachádza sa u pani učiteľky) a podpísané obratom odovzdať.

Kto z predškolákov neodovzdá vyplnené a podpísané tlačivo, nebude mať nárok na dotáciu na jedlo, ktorá je 1,40 Eur na jeden deň, kedy dieťa stravu skutočne odobralo.