NAVÝŠENIE PLATIEB od 01.01.2024

Milí rodičia,od 01.01.2024 schválilo mestské zastupiteľstvo v priloženom Všeobecne záväznom nariadení mesta Sliač č.03/2023 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia NAVÝŠENIE PLATIEB ZA MATERSKÚ ŠKOLU nasledovne:

  • deti od 3 do 6 rokov s trvalým pobytom v Sliači 36,00 eur
  • deti od 3 do 6 rokov bez trvalého pobytu v Sliači 73,00 eur
  • deti do 3 rokov veku s trvalým pobytom v Sliači 100,00 eur
  • deti do 3 rokov veku bez trvalého pobytu v Sliači 160,00 eur
  • deti od 3 do 6 rokov s trvalým pobytom v Sliači za poldenný pobyt 25,00 eur
  • deti 3 do 6 rokov bez trvalého pobytu v Sliači za poldenný pobyt 45,00 eur