OZNAMY K 29.4.2024

Milí rodičia,

máme pre Vás pár dôležitých oznamov:

1.Zaregistrovali sme u detí opätovný výskyt PEDIKULÓZY (voš detská).

Žiadame Vás o DôSLEDNÚ kontrolu Vašich detí .

V prípade výskytu ste POVINNÍ DIEŤA NECHAŤ DOMA A ODSTRÁNIŤ Z VLASOV VŠETKY VÝVINOVÉ ŠTÁDIÁ VŠI DETSKEJ A DANÚ SKUTOČNOSŤ OZNÁMIŤ V MATERSKEJ ŠKOLE!!!

2. Bohužiaľ Vám musíme oznámiť, že naše 2 kolegyne sú dlhodobo PN a až do odvolania budeme spájať triedu Motýlikov a Včielok a v prípade potreby (teda veľkého počtu detí) aj iné triedy . Minulý týždeň chýbali dokonca 3 učiteľky, lebo jedna bola na OČR s dieťaťom. Vieme, že vzniknutá situácia sa Vám nepáči a mnohí to komentujete, ale robíme, čo je v našich silách. Náhradnú pani učiteľku sa snaží pani riaditeľka už dlhšie zohnať, ale nedostatok pedagógov v regióne to značne komplikuje. A buďte trochu ohľaduplní, aj my učiteľky sme len ľudia, ženy a matky, ktoré sme unavené, vyčerpané a nervóne, ale napriek situácii sa snažíme, aby deti nepociťovali tento stav, boli spokojné, v bezpečí,šťastné a mali podnetné a kreatívne prostredie, kde sa budú denne s radosťou vracať.

3. Opätovne Vás tiež prosíme , aby ste so svojimi deťmi po prevzatí v poobedných hodinách neostávali bezprostredne pri deťoch, ktoré ešte čakajú na rodiča. Vznikajú potom situácie, kde deti nerešpektujú ani rodiča, ani pedagóga a nechceme , aby sa niečo stalo.

4. KONCOROČNÁ SLÁVNOSŤ SA USKUTOČNÍ 30.5. 2024 VO ŠTVRTOK O 16:00. Keďže v piatok je Prechádzka rozprávkovým lesom  v Kúpeľoch Sliač, nechceme,aby deti mali toho v jeden deň veľmi veľa . Okrem toho sa predškoláci potrebujú pripraviť na ich rozlúčku zodpovedne a svedomito a nie v časovom strese.

5. Chceme poďakovať ockovi Cingelovi za drevo na opravu sedenia v lienkovom pavilóne a zároveň hľadáme ocka, ktorý by nám stôl a 1 lavičku opravil.

6. Žiadame Vás, aby deti zo SLNIEČKOVEJ, LIENKOVEJ A VČIELKOVEJ TRIEDY NENOSILI DO ŠKôLKY HRAČKY (malé motýliky hračky len na spanie).My nebudeme denne hľadať nejaké legá, autíčka a iné hračky. Okrem toho, naše hračky sú dezinfikované pravidelne a tie z domu pravdepodobne nie. Potom zbytočne vznikajú konflikty a nedorozumenia. Buďme v tomto prosím jednotní.

S pozdravom Mgr . Andrea Bartková (učiteľka z lienkovej triedy)