ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY pre šk. rok 2018/2019

ZÁPIS

Oznamujeme rodičom, že zápis detí do materskej školy,

Jána Cikkera Sliač, pre školský rok 2018/2019 bude prebiehať

03.04.2018 –  30.04.2018

v čase prevádzky MŠ od 6,15 hod. do 16,30 hod.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ: 

  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú 1 rok do plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 
  • dieťa má v MŠ staršieho súrodenca, 
  • deti mladšie ako 3 roky sa môžu prijať pokiaľ sú na to vytvorené podmienky a je voľná kapacita MŠ,
  • prihliada sa na dátum prijatia žiadosti.

Pre podrobnejšie informácie kliknite  na odkaz nižšie 🙂 :

Zápis 2018