Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách od 16.09. 2020

Organizácia a podmienky výchovy a  vzdelávania v materských školách od 16.09. 2020 Zákonný zástupca: Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). (Z tohto …
Čítať ďalej Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materských školách od 16.09. 2020

Triedny fond + hygienické potreby

Milí rodičia, keďže sa nebude konať rodičovské združenie, máme pre Vás zopár informácii. Poprosíme Vás čo najskôr uhradiť triedny fond 40 eur (v hotovosti – pani učiteľke v triede) – z tr. fondu sa platí: poistenie, pracovné zošity, divadielka, mikulášsky balíček, MDD, rôzne akcie ako je záhradná slávnosť, rozlúčka s predškolákmi a pod. Pre triedy …
Čítať ďalej Triedny fond + hygienické potreby

INFO k organizácii

Milí rodičia, keďže by ste sa nemali zdržiavať v šatniach v MŠ, dovolili sme si pre tento školský rok 2020/2021 zverejniť dokument Organizácia a podmienky výchovy vzdelávania .   Poprosíme Vaše oboznámenie s týmto dokumentom potvrdiť svojim podpisom v triede!!! Za pochopenie ďakujeme !     Organizácia a podmienky vzdelávania pre šk. rok 2020/2021

POKYNY KU NÁSTUPU DO MŠ 02.09.2020

MILÍ RODIČIA, VZHĽADOM NA PRETRVÁVAJÚCI PANDEMICKÝ STAV OCHORENIA COVID – 19 , VYDALO MŠVVaŠ SR(pozn. ministerstvo školstva) NASLEDOVNÉ POKYNY KU ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021: DO ODVOLANIA NEBUDÚ V PREVÁDZKE ZBERNÉ TRIEDY – t.j. nastúpite ráno do svojho pavilónu (včielky, lienky , slniečka) od 6:30 najneskôr do 8:00 a následne poobede si vyzdvihnete dieťa zo svojho …
Čítať ďalej POKYNY KU NÁSTUPU DO MŠ 02.09.2020

KOVBOJSKÝ DEŇ

Milí naši rodičia, veríme, že zajtra nám počasie bude priať a budeme mať možnosť užiť si „Kovbojský deň“ v plnej paráde. Pre tých, ktorí to ešte nepočuli, pre tých máme info, že sa bude okrem iného aj opekať. Kto má záujem o opekačku, ten si donesie nejaké dobrotky a samozrejme ražne. Ostatní sa môžu pohostiť …
Čítať ďalej KOVBOJSKÝ DEŇ