POKYNY KU NÁSTUPU DO MŠ 02.09.2020

MILÍ RODIČIA,

VZHĽADOM NA PRETRVÁVAJÚCI PANDEMICKÝ STAV OCHORENIA COVID – 19 , VYDALO MŠVVaŠ SR(pozn. ministerstvo školstva) NASLEDOVNÉ POKYNY KU ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021:

  1. DO ODVOLANIA NEBUDÚ V PREVÁDZKE ZBERNÉ TRIEDY – t.j. nastúpite ráno do svojho pavilónu (včielky, lienky , slniečka) od 6:30 najneskôr do 8:00 a následne poobede si vyzdvihnete dieťa zo svojho pavilónu od 14:45 najneskôr do 16:30.

  2. PRI NÁSTUPE VYPLNÍTE 3 PAPIERE– t.j. zdravotný dotazník, vyhlásenie o bezinfečnosti a čestné prehlásenie. V prípade, ak sa chcete vyhnúť vypisovaniu v materskej škole, všetky 3 dokumenty si môžete vytlačiť doma a vypísať vopred   Čestné vyhlásenia MŠ pre zber údajov,    Vyhlásenie o bezinfekčnosti, Zdravotný dotazník

  3. DO ŠATNE VSTUPUJE LEN DIEŤA A 1!!! ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA, KTORÝ SI PRI VSTUPE DEZINFIKUJE RUKY – t.j. dieťa odovzdáva len 1 rodič, druhý čaká von

  4. RODIČ ZOTRVÁ V ŠATNI, POKÝM DIEŤAŤU NEBUDE ODMERANÁ TEPLOTA – t.j. neposielate deti do triedy samé !!!!

  5. DIEŤA SI NENOSÍ ŽIADNE HRAČKY – t.j. ani na spanie

  6. RODIČ RÚŠKO NOSÍ V PRIESTOROCH MŠ, DIEŤA RÚŠKO NENOSÍ,BUDE MAŤ V SKRINKE RÚŠKO,  – t.j. dieťa rúško nenosí, iba v prípade ak by počas dňa vykazovalo príznaky ochorenia , pokým si ho nepríde rodič prevziať

  7. PO PREVZATÍ DIEŤAŤA RODIČ S DIEŤAŤOM ODCHÁDZA Z AREÁLU MŠ – t.j. poobede sa deti nehrajú v prítomnosti rodiča na školskom dvore