INFO k organizácii

Milí rodičia,

keďže by ste sa nemali zdržiavať v šatniach v MŠ, dovolili sme si pre tento školský rok 2020/2021 zverejniť dokument Organizácia a podmienky výchovy vzdelávania .

 

Poprosíme Vaše oboznámenie s týmto dokumentom potvrdiť svojim podpisom v triede!!!

Za pochopenie ďakujeme !

 

 

Organizácia a podmienky vzdelávania pre šk. rok 2020/2021