OTVORENIE MŠ od 23.08.2021 pre PRIHLÁSENÉ DETI.

Milí rodičia podarilo sa nám dať do prevádzky 1 oddelenie v MŠ. V pondelok 23.08.2021 môžu nastúpiť do MŠ deti, ktoré boli VOPRED PRIHLÁSENÉ. Keďže stavebné práce v MŠ pokračujú naďalej , chceme touto cestou poprosiť všetkých rodičov, ktorí majú možnosť si deti nechať doma , aby nám tak pomohli, keďže sa v škôlke stále pracuje. Komu to NEDOVOĽUJE práca a nemajú starých rodičov na výpomoc, v pondelok Vás do 08:00 najneskôr čakáme.