POĎAKOVANIE

Chceme sa srdečne poďakovať rodičom, ktorí nám pomohli a stále pomáhajú, či darmi, či kúskom svojho voľného času. Konkrétne:

– ockovi Rysovi, za opravu zvončeka

– ockovi Regulovi za dar vo forme kancelárskych potrieb a dezinfekčných prostriedkov

– maminke Kučerovej a maminke Chudej za zabezpečenie sadeníc a výsadbu do bylinkového záhona.

P.S.: Ak sme na niekoho pozabudli, tak priebežne doplníme 😉