ZÁPISDO 1.ROČNÍKA ZŠ

RODIČIA PREDŠKOLÁKOV POZOR!

V spolupráci so základnou školou Vás žiadame, aby ste sa zapísali do poradovníka na ZÁPIS DO ŠKOLY 08.04. a 09.04.2021.

Rezervačná tabuľka s presným časom a dátumom je v šatni LIENOK v MŠ.

AJ RODIČIA PREDŠKOLÁKOV, KTORÍ NENAVŠTEVUJÚ MOMENTÁLNE MŠ SI MUSIA REZERVOVAŤ PRESNÝ TERMÍN TELEFONÁTOM DO MŠ alebo prísť sa osobne zapísať.

Zo zákona sa musí zapísať KAŽDÉ DIEŤA, ktoré k 31.08.2021 dovŕši 6 rokov!!! (aj v tom prípade, ak bude mať dieťa odklad povinnej školskej dochádzky)!!!