ZAČIATOK BEŽNEJ PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY

Milí rodičia, s radosťou Vám oznamujeme, že od pondelka začíname fungovať v bežnom prevádzkovom režime.

Teda od 6: 30 v zbernej triede, od 7:30 v ostatných triedach do 15:50 a od 16:00 v zbernej triede včielok do 16:30.