Téma: Život pri vode – VČIELKY A MLADŠIE LIENKY

Téma: Život pri vode
VČIELKY A MLADŠIE LIENKY
1. Zacvičiť o podľa videa so žabkou BUPI
2. Prostredníctvom odtlačku dlane vytvoriť živočícha, ktorý žije vo vode alebo pri nej
3. Nájsť a spojiť rovnaké žabky čiarou
4. Porozprávať o tom, kde sa žabka skryla pri kvetináči. Používať správne predložky. Teda odpovedať na otázku, KDE…
5. Vyfarbiť rybku podľa vlastnej fantázie
6. Vytvoriť rybke šupiny pomocou oblúčikov
7. Spojiť čiarou živočíchy s prostredím, kde žijú (vzduch alebo voda)
8. Zatancovať si na pesničku