Téma: Život pri vode – LIENKY PREDŠKOLÁCI

Téma: Život pri vode
LIENKY PREDŠKOLÁCI
1. Zacvičiť o podľa videa so žabkou BUPI
2. Porozprávať o tom, kde sa žabka skryla pri kvetináči. Používať správne predložky. Teda odpovedať na otázku, KDE…
3. Vytvoriť
A) korytnačku – Nakresliť korytnačku (t.j. hlavu,nohy, chvostík a nechať priestor na nalepenie farebného papiera) a vytvoriť jej pancier nalepením farebného papiera pokrčeného do guličky
B) rybku – Nakresliť rybku a vytvoriť jej šupinky odtláčaním polovice rolky toaletného papiera.
4. Spojiť žabku s chrobáčikom
5. Pozrieť si vývojové štádia žaby a porozprávať sa o nich
6. Vytvoriť rybke šupiny pomocou oblúčikov
7. pomocou legendy , teda prostredníctvom značiek vyfarbiť obrázok
8. Zatancovať si na pesničku