Téma: MOJA RODINA – včielky a mladšie lienky

Téma: Moja rodina

VČIELKY A MLADŠIE LIENKY

Úloha 1: Vymaľovať členov rodiny a pomenovať ich
Úloha 2: Nakresliť kvietok pre maminku. Lupene tvoríme tak, že kreslíme lupene okolo jednotlivých bodiek (pri tejto úlohe a v tejto vekovej kategórii je „povolené“ otáčanie pracovného listu 😁)
Úloha 3: Vypracovať grafomotorické cvičenie – toto cvičenie by mali zvládnuť všetky deti samostatne – odporúčam mäkkú ceruzku, pastelku alebo fixku (nie pero, nie tvrdú ceruzku)
Úloha 4: Do rámčeka nakresliť svoju rodinu
Úloha 5 : S dopomocou dospelého „prečítať“ maľované čítanie o domove (dospelý číta písaný text, dieťa dopĺňa obrázky)
Úloha 6: Výtvarná úloha – z toaletných roliek vytvoriť rodinku
Úloha 7: S dopomocou rodiča vystrihnúť obrázky a podľa logickej súvislosti usporiadať
Úloha 8: Vytvoriť rodostrom (rodokmeň) akoukoľvek metódou – začíname starými rodičmi
Úloha 9: Naučiť sa pieseň pre mamičku

Fotka Mš Jánu Cikkeru.