téma: MOJA RODINA – Slniečka

Téma : Moja rodina

SLNIEČKA

Úloha 1: Rodičia sa s deťmi porozprávajú o tom, kto tvorí ich rodinu – rodičia nech sa pýtajú a deti nech rozprávajú – kto tvorí ich rodinu, ako sa volá napríklad ocko, maminka a ostatní členovia rodiny menom, s kým bývajú v dome/byte, kde bývajú, či býva ich rodina v jednom meste alebo aj niekde inde a podobné otázky o rodine.
Úloha 2: Porozprávať čo na obrázku robí babka a dedko, tiež čo najradšej robia so svojimi starými rodičmi oni.
Úloha 3: Básnička o rodine – môžu sa naučiť
Úloha 4: Omaľovánka rodina – vyfarbiť
Úloha 5: Výtvarná aktivita – rodičia vystrihnú deťom dané geometrické tvary, deti poskladajú postavy na základe ich rodinky(podľa počtu členov) a prilepia a domaľujú.
Úloha 6: Ak nebude napríklad pekné počasie môžu deťom pustiť rozprávky od Fíha tralala o rodine, ale keď bude pekne nech si spravia napríklad v prírode pekný rodinný piknik / v rámci domácnosti a karanténnych zásad
https://www.youtube.com/watch…