Téma: MOJA RODINA – Lienky predškoláci

Téma: Moja rodina

LIENKY PREDŠKOLÁCI

Úloha 1: Nakresliť svoju rodinu do ozdobného rámčeka
Úloha 2 časť A: S pomocou MAMINKY odpovedať na otázky o maminke a zapísať ich a dať ockovi prečítať
Úloha 2 časť B: S pomocou OCKA odpovedať na otázky o maminke a zapísať a dať maminke prečítať (kvalita obrázku je slabšia takže otázky sú – Moja maminka má … rokov. Maminka často hovorí: Maminku mám rád/a, pretože … Od maminky mi najviac chutí…Maminka sa smeje, keď …)
Úloha 3: Sudoku – Doplniť geometrický tvar tak, aby sa v každom stĺpci , aj v každom riadku boli všetky štyri rôzne a neopakovali sa
Úloha 4: Rodičia a ich deti – spojiť rodičov s deťmi, podľa toho, koľko prstov rodičia ukazujú, toľko detí majú
Úloha 5: Grafomotorický pracovný list – tento PL, by mali bez problémov zvládnuť všetky deti v tejto vekovej kategórii
Úloha 6: Spojiť deti s číslom (rodič môže pomôcť s prečítaním čísel)
Úloha 7: Maminky išli do obchodu, kde si kúpila jedna látku bodkovanú, druhá látku s hviezdičkami a tretia s krúžkami.. Každá maminka z novej látky niečo ušila pre členov rodiny. Zakrúžkuj rovnakou farbou členov jednej rodiny – každá rodina má 4 členov(úloha je zameraná na pozornosť a detail)
Úloha 8: Doplňte vety (Chlapec je maminkin … Dievčatko je ocinkova…Maminkina maminka je … Ty si babička a ja som tvoje …)
Úloha 9: Vytvoriť rodinku z roliek toaletného papiera
Úloha 10: Akýmkoľvek spôsobom vytvoriť rodinný strom (rodokmeň)
Úloha 11: naučiť sa pesničku pre mamičku
https://www.youtube.com/watch?v=DiM7wzAkuYo
Úloha 11: Zatancujte si na pieseň od Mira Jaroša
https://www.youtube.com/watch?v=EmnPnfHv-Qo

Úloha 12: Spoj rodinku tak, aby predná časť správne dopĺňala zadnú časť postavy

Úloha 13: Doplň smajlíka, ako sa cítia jednotlivé osoby na obrázkoch (plače, nahnevaný,prekvapený,veselý)

BONUS:

https://sk.pinterest.com/pin/566116615661858437/

https://sk.pinterest.com/pin/18718154688725852/