téma – NA HOSPODÁRSKOM DVORE – včielky a mladšie lienky

Téma : Na hospodárskom dvore

VČIELKY A MLADŠIE LIENKY

Úloha 1. – PL – spojiť zvieratko s jeho domčekom, v ktorom býva
Úloha 2. – PL – nakresliť po vyznačenej trase cestičku do maštale
Úloha 3. – PL- vyfarbiť toľko vajíčok, koľko ich má sliepočka na krídelku (číslo prečíta rodič a čísla pod PL si nevšímame)
Úloha 4. – PL – pomenovať a spojiť zvieratká na hospodárskom dvore (slovne vytvoriť zvieraciu rodinku v zmysle samec+samica+mláďa)
Úloha 5. – PL- spojiť čiarou zviera a úžitok, ktorý ľuďom prináša
Úloha 6. – Maľované čítanie – s pomocou rodiča si „prečítať“ príbeh o pažravej kozičke
Úloha 7. – výtvarné tvorenie – pomocou 2 štipcov, papiera preloženého zo štvorca na polovicu a dokreslením očka a prilepením zobáčika a hrebienka, vytvoriť sliepočku alebo kohútika
Úloha 8. – pieseň – zaspievať si pieseň
https://www.youtube.com/watch?v=LwfZhnczCZU