téma – NA HOSPODÁRSKOM DVORE – lienky predškoláci

Téma: Na hospodárskom dvore

LIENKY – PREDŠKOLÁCI

Úloha 1. – PL – vyfarbi cestu k sliepočke príslušnou farbou
Úloha 2. – PL – vyfarbi kačičku podľa svojej fantázie a pod kačičkou v dolnej časti obrázka nájdi a vyfarbi zvieratká, ktoré sú nakreslené hore a pomenuj ich
Úloha 3. – PL – spoj maminku s jej mláďatkom
Úloha 4. – PL – pospájaj čísla v poradí (rodič musí asistovať , aké 2 čísla je nutné spojiť)
Úloha 5. -PL- spočítaj koľko vtákov je na obrázku, správne číslo zakrúžkuj a vtáky pomenuj ( rodič asistuje s číslami- dieťa by malo poznať číslo ako počet, zatiaľ nie ako jeho grafické znázornenie, s tým pomôže rodič)
Úloha 6. – PL – vyfarbi iba tie kozičky, ktoré majú na tele svoje začiatočné písmenko , povedz, kto tvorí koziu rodinu (ak to dieťa zvládne môže prepísať slová resp. písmená do obdĺžnikov)
Úloha 7. – PL – vyfarbi iba tie ovečky, ktoré majú na tele svoje začiatočné písmenko , povedz, kto tvorí ovčiu rodinu (ak to dieťa zvládne môže prepísať slová resp. písmená do obdĺžnikov)
Úloha 8. – PL- pokračuj vo vyfarbovaní podľa vzoru
Úloha 9. – PL- spoj čiarou zvieratko s jeho úžitkom
Úloha 10. – výtvarné tvorenie – s pomocou rodičov vystrihni zvieratká a vyfarbi si ich. Tvoje prsty budú slúžiť ako ich kopýtka ( ako to vidno na ďalšom obrázku slona a zebry)
Úloha 11. – pieseň – zaspievaj si tebe už známi pieseň o dvore
https://www.youtube.com/watch?v=LwfZhnczCZU