PLATBY POČAS PANDÉMIE

Milí rodičia prosíme Vás, aby ste prestali platiť platby za materskú školu od májovej platby do odvolania.

Platby nad rámec budú vrátené na váš účet .

VZN týkajúce sa platieb počas mimoriadnej situácii je už schválené a neskôr ho zverejníme.

Následne Vás budeme  informovať čo ďalej.