téma: DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY – slniečka

SLNIEČKA

Téma: Dopravné prostriedky

Úloha 1.: PL – KDE SA POHYBUJÚ? – spojiť čiarou dopravný prostriedok s miestom jeho pohybu
Úloha 2. : PL – KDE SA POHYBUJÚ ? – spojiť čiarou dopravný prostriedok s miestom jeho pohybu
Úloha 3: VLAK – vyfarbiť pastelkami alebo fixkami vlak
Úloha 4.: AUTO – ak máte doma tempery, vodovky, tak skúste vymaľovať autíčko, ak nie, postačia pastelky a lebo voskovky . ideálne by bolo jeden obrázok vyfarbiť jedným spôsobom a druhý obrázok druhým spôsobom
Úloha 5. : MAĽOVANÉ ČÍTANIE – Prečítajte deťom text, kde budú dopĺňať namiesto obrázku slovo.
Úloha 6: PIESEŇ – oboznámte sa s jednoduchou piesňou. Dieťa spieva len refrén
https://www.youtube.com/watch?v=w8cqas0GQ_0&t=6s