téma- DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY – lienky predškoláci

LIENKY – Predškoláci

Téma : Dopravné prostriedky

Úloha 1.: PL – ZÁKRUTY NA CESTE – ceruzkou alebo perom prejsť kľukatou cestou k dopravnému prostriedku. Zákruty a ceste sa zhusťujú
Úloha 2.: PL – SANITKA – pospájať bodky do súvislej línie a vyfarbiť obrázok
Úloha 3.: PL – VYLIETAVAME DOP: PROSTRIEDKY – vytlieskať počet slabík v slove a ich počet naznačiť do rámčeku pod dop. prostriedkom pomocou krúžkov alebo bodiek (TOTO CVIČENIE KĽUDNE APLIKUJTE DO BEŽNEJ RUTINY, NECH VÁM VYTLIESKAVAJÚ POČET SLABÍK V AKÝCHKOĽVEK SLOVÁCH)
Úloha 4.: PL – LIETADLO, LOĎ, VLAK – pozorne dokresliť chýbajúce časti – cvičenie je zamerané na detaily, čo u detí v 1. ročníku predstavujú chýbajúce bodky, mäkčene, dĺžne a podobne(ak nájdete obdobu kdekoľvek v knihách a na nete, smelo do toho
Úloha 5. : AUTÍČKO Z ROLKY – S dopomocou rodiča vytvoria autíčko
Úloha 6. : RAKETA Z ROLKY – dieťa podľa fantázie vytvorí raketu. Túto úlohu zvládnu aj samé deti
Úloha 7. : BÁSNIČKA – naučiť sa krátku básničku
Úloha 8.: PIESEŇ – náš obľúbený Miro Jaroš a jeho NA CESTE
https://www.youtube.com/watch?v=Yc39OjGq1_A&t=42s