LITERÁRNO-DRAMATICKÉ DOPOLUDNIE

Milí rodičia,

pripomíname zajtrajšie (12.03.2020 štvrtok)

LITERÁRNO-DRAMATICKÉ DOPOLUDNIE v našej MŠ.

Dieťa si do MŠ donesie knihu , z ktorej bude prednášať zvolenú báseň alebo príbeh.

Kvôli usmerneniu Ministerstva školstva a nariadeniu Mesta Sliač budeme organizovať podujatie jednotlivo v triedach a nebudeme sa spájať do jednej triedy.

Za pochopenie vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše deti a ich jednotlivé vystúpenia.