ÚPRAVA PLATIEB resp. doplatiť rozdiely

MILÍ RODIČIA,

ISTE VÁM NEUŠLA INFORMÁCIA O ZMENE PLATIEB ZA MATERSKÚ ŠKOLU A STRAVU PODĽA NOVÉHO VZN MESTA SLIAČ S PLATNOSŤOU od 01. 01.2020!

PRETO VÁM CHCEME PRIPOMENÚŤ, ABY STE SI SVOJE PLATBY UPRAVILI NA NOVÉ SUMY (väčšina detí na 20 eur), PRÍPADNE DOPLATILI ROZDIEL ZA MESIAC JANUÁR, AK SA TAK VČAS NESTALO (platby podľa nového VZN mesta Sliač sú v platnosti od 01.01.2020 !!!!)

ZÁROVEŇ VÁS CHCEME POPROSIŤ, ABY STE SI PLATBY NASTAVILI TAK, ABY BOLI NA ÚČET MATERSKEJ ŠKOLY PRIPÍSANÉ DO 10. DŇA V MESIACI.

 

VOPRED ĎAKUJEME!!!