ZVÝŠENIE STRAVNEJ JEDNOTKY S ÚČINNOSŤOU OD 01.01.2020

ZVÝŠENIE STRAVNEJ JEDNOTKY

Na základe VZN č.3/2019 mesta Sliač sa od 01.01.2020 zvyšujú režijné náklady z 1 eura na 3 eurá na mesiac.

VZN_032019 o určení výšky príspevkov pre školy a ŠZ v ZP Mesta SLIAČ_novela_schválený

STRAVA – MATERSKÁ ŠKOLA 33,80,-
STRAVA – PREDŠKOLÁCI – 9,80,-

Prosíme prispôsobte si trvalé príkaze vo Vašich bankách.

 

Za pochopenie vopred ďakujeme!