PODMIENKY DOTÁCIE NA STRAVU

Vážení rodičia predškolákov (t. j. Lienok), prosíme, aby ste KAŽDÚ NEPRÍTOMNOSŤ DIEŤAŤA V MŠ OSPRAVEDLŇOVALI VOPRED (do zošita na vyhlásenie alebo pani učiteľkám) alebo V DEŇ NEPRÍTOMNOSTI DO 7 :45 !!! KVôLI DOTÁCII NA STRAVU !!!!Nakoľko sme povinní hlásiť Ministerstvu školstva SR zanedbávanie (to znamená neospravedlnenie) POVINNEJ DOCHÁDZKY PREDŠKOLÁKOV. Poznámka: Povinná školská dochádzka znamená, že …
Čítať ďalej PODMIENKY DOTÁCIE NA STRAVU

TÝŽDEŇ MOBILITY

Súčasťou týždňa mobility mala byť aj beseda s policajtom. Kvôli novej „jesennej“ farbe nášho okresu sa sprísňujú niektoré opatrenia a tak bola táto akcia v našej MŠ zrušená .Naďalej však môžete do stredy byť súčasťou TÝŽDŇA MOBILITY, a to tak, že do škôlky budete chodiť na bicykloch , kolobežkách, odrážadlách a podobne.

PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na: deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, Rodič môže mať vyplatený dvojnásobný daňový bonus v sume 46,44 € a zároveň dotáciu na …
Čítať ďalej PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE

OTVORENIE MŠ od 23.08.2021 pre PRIHLÁSENÉ DETI.

Milí rodičia podarilo sa nám dať do prevádzky 1 oddelenie v MŠ. V pondelok 23.08.2021 môžu nastúpiť do MŠ deti, ktoré boli VOPRED PRIHLÁSENÉ. Keďže stavebné práce v MŠ pokračujú naďalej , chceme touto cestou poprosiť všetkých rodičov, ktorí majú možnosť si deti nechať doma , aby nám tak pomohli, keďže sa v škôlke stále …
Čítať ďalej OTVORENIE MŠ od 23.08.2021 pre PRIHLÁSENÉ DETI.

DOTÁCIA NA STRAVU od 01.08.2021

NA DOTÁCIU NA STRAVU MAJÚ NÁROK DETI POSLEDNÉHO ROČNÍKA ŠKÔLKY (iba predškolská trieda), KTORÝCH RODIČIA SI NEUPLATNILI DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA (ak napríklad obaja rodičia nepracujú) SVOJ ZÁUJEM O DOTÁCIU MUSÍTE NAHLÁSIŤ NAJNESKÔR DO 10.08..2021 NA TELEFÓNNE ČÍSLO MŠ, KTORÁ POSUNIE ZOZNAMY DETÍ ĎALEJ DO SYSTÉMU