PODMIENKY DOTÁCIE NA STRAVU

Vážení rodičia predškolákov (t. j. Lienok), prosíme, aby ste KAŽDÚ NEPRÍTOMNOSŤ DIEŤAŤA V MŠ OSPRAVEDLŇOVALI VOPRED (do zošita na vyhlásenie alebo pani učiteľkám) alebo V DEŇ NEPRÍTOMNOSTI DO 7 :45 !!!

KVôLI DOTÁCII NA STRAVU !!!!
Nakoľko sme povinní hlásiť Ministerstvu školstva SR zanedbávanie (to znamená neospravedlnenie) POVINNEJ DOCHÁDZKY PREDŠKOLÁKOV.


Poznámka: Povinná školská dochádzka znamená, že dieťa navštevuje materskú školu ako v režime na základnej škole – s ospravedlnenými a neospravedlnenými dňami v MŠ.