SPÚŠŤAME ZBERNÉ TRIEDY

Po ďalšej vlne uvoľňovania , sú povolené zberné triedy. OD 31.05.2021 (pondelok) BUDE PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY ZNOVU OD 06:30 DO 16:30 !!! BUDE SPUSTENÁ ZBERNÁ TRIEDA (Včielky), V KTOREJ SA BUDÚ DETI SCHÁDZAŤ OD 06:30 DO 07:30 A POOBEDE DETI ODOVZDÁVAŤ OD 16:00 DO 16:30 – DETI V ZBERNEJ TRIEDE MUSIA MAŤ PREKRYTÉ HORNÉ DÝCHACIE …
Čítať ďalej SPÚŠŤAME ZBERNÉ TRIEDY

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne od 01.05. – 15.05.2021. Zmena organizácie zápisu z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia – ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARD-CoV-2. Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať  bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení. 1)Možnosť …
Čítať ďalej ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE

Dotáciu na stravu podľa § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách je možné poskytnúť na: deti v poslednom ročníku MŠ, ktoré nedovŕšili 6 rokov veku (5 ročné deti v poslednom ročníku MŠ), nie je možné z dôvodu veku dieťaťa si uplatniť zvýšený daňový bonus, Rodič môže mať vyplatený dvojnásobný daňový bonus v sume 46,44 € a zároveň dotáciu na …
Čítať ďalej PRÍSPEVOK NA STRAVOVANIE

OTVORENIE MŠ od 23.08.2021 pre PRIHLÁSENÉ DETI.

Milí rodičia podarilo sa nám dať do prevádzky 1 oddelenie v MŠ. V pondelok 23.08.2021 môžu nastúpiť do MŠ deti, ktoré boli VOPRED PRIHLÁSENÉ. Keďže stavebné práce v MŠ pokračujú naďalej , chceme touto cestou poprosiť všetkých rodičov, ktorí majú možnosť si deti nechať doma , aby nám tak pomohli, keďže sa v škôlke stále …
Čítať ďalej OTVORENIE MŠ od 23.08.2021 pre PRIHLÁSENÉ DETI.

DOTÁCIA NA STRAVU od 01.08.2021

NA DOTÁCIU NA STRAVU MAJÚ NÁROK DETI POSLEDNÉHO ROČNÍKA ŠKÔLKY (iba predškolská trieda), KTORÝCH RODIČIA SI NEUPLATNILI DAŇOVÝ BONUS NA DIEŤA (ak napríklad obaja rodičia nepracujú) SVOJ ZÁUJEM O DOTÁCIU MUSÍTE NAHLÁSIŤ NAJNESKÔR DO 10.08..2021 NA TELEFÓNNE ČÍSLO MŠ, KTORÁ POSUNIE ZOZNAMY DETÍ ĎALEJ DO SYSTÉMU

FOTENIE

Milí rodičia 12.05.2021 sa uskutoční v našej MŠ FOTENIE …Cena balíčka 12 eur ( 1x portrét,4x celá postava,4x portrét, 1x magnetka, 1x koncoročná spoločná fotka)Pani fotografka bude mať oblečenie pre deti so sebou, ale chápeme, ak máte obavy a teda si môžete doniesť vlastné oblečenie ladené do biela.