Téma: Život pri vode – SLNIEČKA

Téma: Život pri vode
SLNIEČKA
1. Porozprávať sa o obrázku, čo tam vidia, aké zvieratká, kde žijú tie zvieratká a podobne – nech detičky rozprávajú čo najviac
2. Porozprávať sa o životnom cykle žaby – prípadne ak majú možnosť ísť sa pozrieť niekde k vode či nespozorujú žubrienky
3. Vymaľovať žabku tak, že krúžky budú vyfarbovať zelenou farbičkou – môžu používať rôzne odtiene zelenej farby
4. Pesničku si zaspievať alebo len recitovať ako básničku a môžu si s deťmi zatancovať podľa pokynov
5. Z kamienku urobiť napríklad záhradnú dekoráciu – s dospelým vyrobiť nožičky z tvrdšieho papiera, namaľovať skalu na zeleno podľa vlastnej fantázie a nakoniec prilepiť očká a hotovo