Téma: SRDIEČKO PRE MAMU – slniečka

Téma: Srdiečko pre mamu

SLNIEČKA
1. Už sa rozprávali minulý týždeň o rodine, naučia sa podľa obrázku s rodičmi novú básničku
„Moja rodina“, a vymenujú si členov svojej rodiny

2.Chlapci si vyfarbia obrázok s chlapcom so srdiečkom, dievčatá s dievčatkom so srdiečkom, každý pre svoju mamičku

3.Prečítajú si s rodičmi maľované čítanie ( doplnia slovami kreslené obrázky)
„KVIETKY pre mamičku“

4. Zhotovia si spoločne s rodičmi obrázok “ Kvietky pre mamičku“
( podľa výberu jednu, alebo viac odtlačok rúk – kvietkov)

5. Naučia sa s rodičmi pesničku “ Moja mamka niečo má…“

https://www.youtube.com/watch?v=Q2q7t7R9RUE