téma – DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY – mladšie lienky a včielky

MLADŠIE LIENKY A VČIELKY

Téma: Dopravné prostriedky

Úloha 1.: PL – LIETADLÁ – pastelkou vyfarbiť tú šípku, ktorým smerom letí lietadlo, vyfarbiť potom celé lietadlo
Úloha 2.: PL – KDE SA POHYBUJÚ DOP. PROSTRIEDKY – pomôcť dieťaťu vystrihnúť dopravné prostriedky, keďže ide o malé štvorce a nalepiť dopravný prostriedok do toho stĺpca, kde sa pohybuje
Úloha 3. : PL – ČÍSLICE – rodič prečíta číslicu a dieťa vyfarbí príslušný počet dopravných prostriedkov v rade za sebou
Úloha 4. : PL – VO VZDUCHU A NA ZEMI – zelenou pastelkou zakrúžkovať tie dopravné prostriedky, ktoré sa pohybujú po zemi a modrou pastelkou tie, ktoré sa pohybujú vo vzduchu. Pomenovať ich správne.
Úloha 5. : LOĎKA Z PRELOŽKY NA VAJCIA – S dopomocou rodiča vytvoria loďku z preložky na vajcia
Úloha 6. : RAKETA Z ROLKY – dieťa podľa fantázie vytvorí raketu. Túto úlohu zvládnu aj samé deti
Úloha 7. : BÁSNIČKA – naučiť sa krátku básničku
Úloha 8.: PIESEŇ – oboznámiť sa s pesničkou