Dobrý deň,

informujeme Vás, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu. 

Viac na webe: https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-druhe-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/

Aktuálne informácie ohľadom situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 (koronavírus) nájdete tiež na webových sídlach:

Na webovej stránke ÚVZ SR  je počas chrípkovej sezóny každý týždeň v piatok zverejnená aktualizovaná „Informácia o výskyte akútnych respiračných ochorení a chrípky a chrípke podobných ochorení v Slovenskej republike“ za daný kalendárny týždeň: http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4060:informacia-onvyskyte-akutnych-respiranych-ochoreni-anchripky-anchripke-podobnych-ochoreni-vnslovenskej-republike-za-10-kalendarny-tyde-2020&catid=58:epidemiologicka-situacia&Itemid=64