ZVÝŠENIE PRÍSPEVKU PRE MŠ S ÚČINNOSŤOU OD 01.01.2020

ZVÝŠENIE POPLATKU ZA MŠ

Na základe VZN č.3/2019 mesta Sliač sa od 01.01.2020 sa zvyšujú poplatky za MŠ nasledovne:

VZN_032019 o určení výšky príspevkov pre školy a ŠZ v ZP Mesta SLIAČ_novela_schválený

Deti od 3 do 6 rokov:
S trvalým pobytom na Sliači – 20,00 €
Bez trvalého pobytu na Sliači – 40,00 €

Deti do 3 rokov:
S trvalým pobytom na Sliači – 50,00 €
Bez trvalého pobytu na Sliači – 100,00 €

Cez prázdninovú činnosť:
S trvalým pobytom na Sliači – 20,00 €
Bez trvalého pobytu na Sliači – 40,00 €

Deti od 3 do 6 rokov za pol denný pobyt v MŠ:
S trvalým pobytom na Sliači – 16,00 €
Bez trvalého pobytu na Sliači 32,00 €

PROSÍME O PRISPôSOBENIE TRVALÝCH PRÍKAZOV !

za pochopenie vopred ďakujeme!