PODPORTE NÁŠ PROJEKT

PODPORTE NÁŠ PROJEKT V TESCO OBCHODOCH VO ZVOLENE – ZVOLEN ZÁPAD, ZVOLEN SEKIER ALEBO ZVOLEN EUROPA SC.

NÁŠ PROJEKT JE ZAMERANÝ ENVIRONMENTÁLNE A JEHO REALIZÁCIOU CHCEME DETI NAUČIŤ SEPAROVAŤ, KOMPOSTOVAŤ A OBJAVOVAŤ PRÍRODU RôZNYMI ZAUJÍMAVÝMI SPôSOBMI.

SPRAVME SVET LEPŠÍ A ZAČNIME S TÝM KAŽDÝ OD SEBA A SVOJICH BLÍZKYCH…