ŠKOLSKÝ VÝLET

MILÍ RODIČIA,

MATERSKÁ ŠKOLA V SPOLUPRÁCI S OBČIANSKYM ZDRUŽENÍM „LESNÁ ŠKOLA“ ORGANIZUJE CELODENNÝ VÝLET DO ZVEROPARKU V REVIŠSKOM PODZÁMČÍ DŇA 21.05.2019 (utorok)

 

  • VÝLET JE CELODENNÝ

  • NA VÝLET JE NUTNÉ SA ZÁVÄZNE PRIHLÁSIŤ VO VAŠEJ TRIEDE

  • BEZ PRÍTOMNOSTI RODIČOV

  • DOZOR PRE DETI ZABEZPEČÍ CELÝ PEDAGOGICKÝ A NEPEDAGOGICKÝ PERSONÁL MATERSKEJ ŠKOLY

  • DETI MAJÚ ZABEZPEČENÚ STRAVU, DOPRAVU A PROGRAM

  • PREDPOKLADÁME, ŽE VÝLETU SA ZÚČASTNÍ VÄČŠINA DETÍ MATERSKEJ ŠKOLY, A TÝM PÁDOM PRE NEPRIHLÁSENÉ DETI BUDE MATERSKÁ ŠKOLA V TENTO DEŇ ZATVORENÁ (keďže sme všetci na výlete)

     

UŽ TERAZ SA TEŠÍME NA HOJNÚ ÚČASŤ, DOBRÚ NÁLADU A PLNO ZÁŽITKOV