Warning: Illegal string offset 'retina_thumb_exists' in /www/m/s/u80278/public_html/wp-content/themes/kiddy/header.php on line 338

Warning: Illegal string offset 'retina_thumb_url' in /www/m/s/u80278/public_html/wp-content/themes/kiddy/header.php on line 338

Warning: Illegal string offset 'retina_thumb_exists' in /www/m/s/u80278/public_html/wp-content/themes/kiddy/functions.php on line 2029

Warning: Illegal string offset 'retina_thumb_url' in /www/m/s/u80278/public_html/wp-content/themes/kiddy/functions.php on line 2029
Slniečka
Trieda detí vo veku 3-4 rokov.
Triedne učiteľky:
Jana Paučová
a Mgr. Andrea Bartková

Warning: Illegal string offset 'retina_thumb_exists' in /www/m/s/u80278/public_html/wp-content/themes/kiddy/functions.php on line 2029

Warning: Illegal string offset 'retina_thumb_url' in /www/m/s/u80278/public_html/wp-content/themes/kiddy/functions.php on line 2029
Včielky
Trieda detí vo veku 4-6 rokov.
Triedne učiteľky:
Mgr. Lea Janáková
a Jaroslava Popovcová

Warning: Illegal string offset 'retina_thumb_exists' in /www/m/s/u80278/public_html/wp-content/themes/kiddy/functions.php on line 2029

Warning: Illegal string offset 'retina_thumb_url' in /www/m/s/u80278/public_html/wp-content/themes/kiddy/functions.php on line 2029
Lienky
Trieda detí vo veku 4-6 rokov.
Triedne učiteľky:
Miriam Nociarová
a Daniela Podhorská
22okt2020

Stále sa nás pýtate, kedy podpisujete „vyhlásenie rodičia“ a kedy je nutné doniesť papier od lekára. Preto sme sa rozhodli ešte raz pre vás zverejniť celé znenie článku z Manuálu pre materské školy, ktorý nájdete aj na stránke www.minedu.sk

Zákonný zástupca:

Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni(vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie  zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (nájdete ho na stránke materskej školy alebo ministerstva školstva, alebo tu ⇒⇒⇒ Vyhlasenie-zakonneho-zastupcu .)

Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní(víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka v škole a školskom zariadení z dôvodu:

 • podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
 • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predložiť pri návrate dieťaťa/žiaka do školského zariadenia „Potvrdenie o chorobe“ vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast alebo u plnoletých žiakov všeobecným lekárom pre dospelých (u ktorých je dieťa/žiak v starostlivosti) a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti
14okt2020

MILÍ NAŠI RODIČIA,

VZHĽADOM NA ŠÍRENIE OCHORENIA COVID-19 ZAVÁDZA NAŠA MATERSKÁ ŠKOLA Z NARIADENIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVA,VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR, AKO AJ VLÁDY SR NASLEDOVNÉ OPATRENIE:

 • V ZBERNEJ TRIEDE OD 6:30 DO 7:30 A POOBEDE OD 16:00 DO 16:30 BUDÚ POVINNÉ RÚŠKA PRE VŠETKY DETI. PRETO PROSÍME RODIČOV, ABY SVOJIM DEŤOM V tzv. ZBERNEJ TRIEDE RÁNO NASADILI  RÚŠKO  A DIEŤA AŽ POTOM VSTÚPILO DO TRIEDY.

25sep2020

Banskobystrický samosprávny kraj nám poskytol dotáciu na ušitie krojov a touto formou chceme podporiť u detí vzťah k tradičnej kultúre a slovenskému folklóru. Keďže Covid19 a opatrenia proti jeho šíreniu nám nedovolili zatiaľ uskutočniť záhradnú slávnosť, tak Vám predstavíme prostredníctvom našich detí aspoň touto formou.

Sme veľmi vďační za každý takýto úspech, ktorý nás spoločne posúva vpred.

P. S. : Za prezentáciu krojov ďakujeme Včielkam

25sep2020

Milí rodičia a priaznivci našej MŠ,

ktorí ste prispeli 2% do občianskeho združenia pri našej MŠ.

Chceme sa Vám veľmi poďakovať a zároveň ukázať ako sú využité vaše peniažky, teda zatiaľ iba ich časť .

Lienkam sme mohli vymeniť koberec, keďže ten starý má už dobré časy dávno za sebou.

Takto sa nám na ňom super leží …

Ešte raz veľká vďaka

                                                                       

23sep2020

Organizácia a podmienky výchovy a  vzdelávania v materských školách od 16.09. 2020

Zákonný zástupca:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). (Z tohto dôvodu prosíme rodičov, aby sa pri preberaní svojho dieťaťa nezdržiavali v priestoroch materskej školy dlhšie, ako je nutný a potrebný čas pre prebratie dieťaťa – najmä v poobedných hodinách Vás prosíme dieťa vyzdvihnúť a opustiť priestory MŠ a nezotrvávať na školskom dvore.)

 

 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2020/2021.

 

 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočitávajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia  predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti  a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

 • Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

OPATRENIA MAJÚ SMEROVAŤ KU IMPLEMENTÁCII ODPORÚČANÍ ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ZALOŽENÉ NA PRINCÍPE ROR = RÚŠKO + ODSTUP+RUKY (dezinfekcia a umývanie)

4sep2020

Milí rodičia,

keďže sa nebude konať rodičovské združenie, máme pre Vás zopár informácii.

 1. Poprosíme Vás čo najskôr uhradiť triedny fond 40 eur (v hotovosti – pani učiteľke v triede) – z tr. fondu sa platí: poistenie, pracovné zošity, divadielka, mikulášsky balíček, MDD, rôzne akcie ako je záhradná slávnosť, rozlúčka s predškolákmi a pod.

 2. Pre triedy LIENKY, VČIELKY pohárik s kefkou a zubnou pastou označený menom (PRE SLNIEČKA TÁTO PODMIENKA NEPLATÍ !!!maličkí si umývajú zúbky až po polroku).

 3. LEN pre predškolákov !!!! doniesť telesnú výchovu vo vrecúšku alebo plecniaku (nohavice -legíny alebo tepláky, ponožky a topánky -cvičky, botasky, halová obuv a pod. – tričko NIE, to dostanú z projektu) . AK BUDÚ OPATRENIA POKRAČOVAŤ, BUDEME CVIČIŤ CIELENE 1X DO TÝŽDŇA AJ V MŠ, AK SA OPATRENIA ZRUŠIA BUDEME NAVŠTEVOVAŤ ZŠ SLIAČ.

 4. V triede podpísať oboznámenie so Školským poriadkom a Organizáciou a poriadkom výchovy a vzdelávania v MŠ pre školský rok 2020/2021 (oba dokumenty sa nachádzajú na tejto stránke).

 

 

ĎAKUJEME!!!

 

P.S.: V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Vašu pani učiteľku.

Prajeme pekný deň!