Slniečka
Trieda detí vo veku 3-4 rokov.
Triedne učiteľky:
Jana Paučová
a Mgr. Andrea Bartková
Včielky
Trieda detí vo veku 4-6 rokov.
Triedne učiteľky:
Mgr. Lea Janáková
a Jaroslava Popovcová
Lienky
Trieda detí vo veku 4-6 rokov.
Triedne učiteľky:
Miriam Nociarová
a Daniela Podhorská

MŠ Cikkera získala v marci 2017 grant v podobe finančnej pomoci 3.000,- Eur od

na vytvorenie nového dopravného ihriska v rámci projektu „Bezpečne na cestách“.

Ďakujeme.

 Týmto Vás všetkých pozývame na slávnostné otvorenie dopravného ihriska do areálu materskej škôlky dňa 25.5.2017 o 16.00 hod.


MŠ Cikkera získala v apríli 2017 peňažný dar vo výške 1.200,- Eur od

ako príspevok na zachovanie kultúrnych hodnôt prostredníctvom projektu Tancuj, tancuj, vykrúcaj, z ktorého boli pre naše deti ušité nové kroje.

Ďakujeme.


Dôležité informácie pre rodičov

Na základe VZN č. 28/2017 schváleného Mestským zastupiteľstvom mesta Sliač dňa 15.12.2016 sa mení výška príspevku v Materských škôlkach od 1.1.2017 na 16,- € a 8,- €.

Číslo účtu na uhradenie príspevku: 506 640 0691/0900
IBAN: SK92 0900 0000 0050 6640 0691
Do poznámky prosím nezabudnite napísať: Meno dieťaťa a mesiac, za ktorý platbu posielate.

Číslo účtu na uhradenie stravného: 35 – 001 463 2412/0200
IBAN: SK44 0200 0000 3500 1463 2412
Variabilný symbol: individuálny
Do poznámky prosím nezabudnite napísať: Meno dieťaťa a mesiac, za ktorý platbu posielate.

Dôležité telefónne čísla:
škôlka: 045 / 321 44 06, 0948 120 925
jedáleň: 045 / 544 28 74


Prihláste sa na odber noviniek

Nedostávate od nás e-maily s aktuálnym dianím v škôlke?
Nie je nič ľahšie. Prihláste sa na odber a budete informovaný priamo na Váš e-mail o všetkom dôležitom.