Novinky a Oznamy

25sep2020

Banskobystrický samosprávny kraj nám poskytol dotáciu na ušitie krojov a touto formou chceme podporiť u detí vzťah k tradičnej kultúre a slovenskému folklóru. Keďže Covid19 a opatrenia proti jeho šíreniu nám nedovolili zatiaľ uskutočniť záhradnú slávnosť, tak Vám predstavíme prostredníctvom našich detí aspoň touto formou.

Sme veľmi vďační za každý takýto úspech, ktorý nás spoločne posúva vpred.

P. S. : Za prezentáciu krojov ďakujeme Včielkam

25sep2020

Milí rodičia a priaznivci našej MŠ,

ktorí ste prispeli 2% do občianskeho združenia pri našej MŠ.

Chceme sa Vám veľmi poďakovať a zároveň ukázať ako sú využité vaše peniažky, teda zatiaľ iba ich časť .

Lienkam sme mohli vymeniť koberec, keďže ten starý má už dobré časy dávno za sebou.

Takto sa nám na ňom super leží …

Ešte raz veľká vďaka

                                                                       

23sep2020

Organizácia a podmienky výchovy a  vzdelávania v materských školách od 16.09. 2020

Zákonný zástupca:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). (Z tohto dôvodu prosíme rodičov, aby sa pri preberaní svojho dieťaťa nezdržiavali v priestoroch materskej školy dlhšie, ako je nutný a potrebný čas pre prebratie dieťaťa – najmä v poobedných hodinách Vás prosíme dieťa vyzdvihnúť a opustiť priestory MŠ a nezotrvávať na školskom dvore.)

 

 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2020/2021.

 

 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočitávajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia  predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti  a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

 • Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

OPATRENIA MAJÚ SMEROVAŤ KU IMPLEMENTÁCII ODPORÚČANÍ ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ZALOŽENÉ NA PRINCÍPE ROR = RÚŠKO + ODSTUP+RUKY (dezinfekcia a umývanie)

4sep2020

Milí rodičia,

keďže sa nebude konať rodičovské združenie, máme pre Vás zopár informácii.

 1. Poprosíme Vás čo najskôr uhradiť triedny fond 40 eur (v hotovosti – pani učiteľke v triede) – z tr. fondu sa platí: poistenie, pracovné zošity, divadielka, mikulášsky balíček, MDD, rôzne akcie ako je záhradná slávnosť, rozlúčka s predškolákmi a pod.

 2. Pre triedy LIENKY, VČIELKY pohárik s kefkou a zubnou pastou označený menom (PRE SLNIEČKA TÁTO PODMIENKA NEPLATÍ !!!maličkí si umývajú zúbky až po polroku).

 3. LEN pre predškolákov !!!! doniesť telesnú výchovu vo vrecúšku alebo plecniaku (nohavice -legíny alebo tepláky, ponožky a topánky -cvičky, botasky, halová obuv a pod. – tričko NIE, to dostanú z projektu) . AK BUDÚ OPATRENIA POKRAČOVAŤ, BUDEME CVIČIŤ CIELENE 1X DO TÝŽDŇA AJ V MŠ, AK SA OPATRENIA ZRUŠIA BUDEME NAVŠTEVOVAŤ ZŠ SLIAČ.

 4. V triede podpísať oboznámenie so Školským poriadkom a Organizáciou a poriadkom výchovy a vzdelávania v MŠ pre školský rok 2020/2021 (oba dokumenty sa nachádzajú na tejto stránke).

 

 

ĎAKUJEME!!!

 

P.S.: V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Vašu pani učiteľku.

Prajeme pekný deň!

 

25aug2020

MILÍ RODIČIA,

VZHĽADOM NA PRETRVÁVAJÚCI PANDEMICKÝ STAV OCHORENIA COVID – 19 , VYDALO MŠVVaŠ SR(pozn. ministerstvo školstva) NASLEDOVNÉ POKYNY KU ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021:

 1. DO ODVOLANIA NEBUDÚ V PREVÁDZKE ZBERNÉ TRIEDY – t.j. nastúpite ráno do svojho pavilónu (včielky, lienky , slniečka) od 6:30 najneskôr do 8:00 a následne poobede si vyzdvihnete dieťa zo svojho pavilónu od 14:45 najneskôr do 16:30.

 2. PRI NÁSTUPE VYPLNÍTE 3 PAPIERE– t.j. zdravotný dotazník, vyhlásenie o bezinfečnosti a čestné prehlásenie. V prípade, ak sa chcete vyhnúť vypisovaniu v materskej škole, všetky 3 dokumenty si môžete vytlačiť doma a vypísať vopred   Čestné vyhlásenia MŠ pre zber údajov,    Vyhlásenie o bezinfekčnosti, Zdravotný dotazník

 3. DO ŠATNE VSTUPUJE LEN DIEŤA A 1!!! ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA, KTORÝ SI PRI VSTUPE DEZINFIKUJE RUKY – t.j. dieťa odovzdáva len 1 rodič, druhý čaká von

 4. RODIČ ZOTRVÁ V ŠATNI, POKÝM DIEŤAŤU NEBUDE ODMERANÁ TEPLOTA – t.j. neposielate deti do triedy samé !!!!

 5. DIEŤA SI NENOSÍ ŽIADNE HRAČKY – t.j. ani na spanie

 6. RODIČ RÚŠKO NOSÍ V PRIESTOROCH MŠ, DIEŤA RÚŠKO NENOSÍ,BUDE MAŤ V SKRINKE RÚŠKO,  – t.j. dieťa rúško nenosí, iba v prípade ak by počas dňa vykazovalo príznaky ochorenia , pokým si ho nepríde rodič prevziať

 7. PO PREVZATÍ DIEŤAŤA RODIČ S DIEŤAŤOM ODCHÁDZA Z AREÁLU MŠ – t.j. poobede sa deti nehrajú v prítomnosti rodiča na školskom dvore