Novinky a Oznamy

25okt2017

ĎAKUJEME

všetkým rodičom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii akcie „Jesenné radovánky“. Vďaka Vám zažili všetky deti krásne, hravé, radostné popoludnie.

15okt2017

Materská škola Jána Cikkera v spolupráci s Rodičovským výborom,

Vás pozývajú dňa

 19.10.2017 o 16:00 hodine v areáli MŠ

Na     Jesenné   radovánky

 

Prosíme všetkých, ktorí sa zúčastnia tejto pohybovo-kreatívnej akcie, o príspevok v podobe občerstvenia .Nakoľko hladošov je veľa ale dodávatelia sa opakujú tí istí. Budeme radi, keď prispejú aj ostatní rodičia.

Za pochopenie ďakujeme.

Počas akcie za deti sú zodpovední rodičia !!!

 

18máj2017

Oznamujeme rodičom, že zápis detí do materskej školy, ul. Jána Cikkera  Sliač, pre školský rok 2017/2018  bude prebiehať

od  02.05.2017  –  31.05.2017.

 Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ: 

  • dieťa k 01. 09. 2017 dovŕšilo 3 roky,
  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú 1 rok do plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • prednostne sa prijímajú deti s trvalým pobytom v meste Sliač,
  • dieťa má v MŠ staršieho súrodenca, 
  • prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 
  • deti mladšie ako 3 roky sa môžu prijať pokiaľ sú na to vytvorené podmienky a je voľná kapacita MŠ,
  • prihliada sa na dátum prijatia žiadosti.
4apr2017

 Milí rodičia

Dňa 19.4.2017 príde do našej MŠ fotografka.

Ak máte záujem o fotenie vašich detičiek

je potrebné ich zapísať do zoznamu,

a v daný deň ich doniesť do MŠ.

Prosíme Vás,  o zrozumiteľný zápis do zoznamu, vyhneme sa tak nedorozumeniam.

Ďakujeme za pochopenie

Fotenie bude prebiehať od 8.00 postupne po triedach.

 

19mar2017

Nakoľko sa skončilo funkčné obdobie Rady školy, Vám oznamujeme, že dňa 23.3.2017 o 16.00 hodine sa uskutočnia voľby do Rady školy zo zástupcov rodičov detí. Kto má záujem iniciatívne pomáhať a presadzovať záujmy Materskej školy, rodičov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov a  vyjadrovať sa k školskej problematike, môže sa prihlásiť za kandidáta na e-mail: matskol@centrum.sk  do 22.3.2017.

16jan2017

Dňa 21.1.2017  budú deti v popoludňajších hodinách spojené.

  z dôvodu kladenia podlahy v Lienkovej triede.

Zatváracím pavilónom bude trieda Včielok.

Ďakujeme za pochopenie