Novinky a Oznamy

14feb2018

Mamička, ocinko, babička a deduško…

Prosíme Ťa o poukázanie sumy do výšky 2% – 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani       z príjmov za rok 2017 v znení neskorších predpisov.

Nášmu OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU LESNÁ ŠKOLA
IČO: 50607260

Z poukázaných finančných prostriedkov by boli zakúpené pre nás učebné pomôcky , prevedená revitalizácia tried a záhrady a hračky         k pobytu vonku.

Stačí ak si zoberieš od pani učiteľky tlačivá na vyplnenie a po vyplnení a potvrdení tvojho zamestnávateľa ich odovzdáš pani učiteľke späť.

 

 

Taktiež sú tlačivá k dispozícii tu:

Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby

 

 

Právna forma: Občianske združenie
Názov: OZ Lesná škola

Adresa: J. Cikkera 651/2

               Sliač

                96231

 

Pomôžete nám zveľadiť interiér i exteriér Materskej školy.

Ľúbime Vás vaše deti.

S vďakou
kolektív zamestnancov MŠ

25okt2017

ĎAKUJEME

všetkým rodičom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii akcie „Jesenné radovánky“. Vďaka Vám zažili všetky deti krásne, hravé, radostné popoludnie.

15okt2017

Materská škola Jána Cikkera v spolupráci s Rodičovským výborom,

Vás pozývajú dňa

 19.10.2017 o 16:00 hodine v areáli MŠ

Na     Jesenné   radovánky

 

Prosíme všetkých, ktorí sa zúčastnia tejto pohybovo-kreatívnej akcie, o príspevok v podobe občerstvenia .Nakoľko hladošov je veľa ale dodávatelia sa opakujú tí istí. Budeme radi, keď prispejú aj ostatní rodičia.

Za pochopenie ďakujeme.

Počas akcie za deti sú zodpovední rodičia !!!

 

18máj2017

Oznamujeme rodičom, že zápis detí do materskej školy, ul. Jána Cikkera  Sliač, pre školský rok 2017/2018  bude prebiehať

od  02.05.2017  –  31.05.2017.

 Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ: 

  • dieťa k 01. 09. 2017 dovŕšilo 3 roky,
  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú 1 rok do plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • prednostne sa prijímajú deti s trvalým pobytom v meste Sliač,
  • dieťa má v MŠ staršieho súrodenca, 
  • prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 
  • deti mladšie ako 3 roky sa môžu prijať pokiaľ sú na to vytvorené podmienky a je voľná kapacita MŠ,
  • prihliada sa na dátum prijatia žiadosti.
4apr2017

 Milí rodičia

Dňa 19.4.2017 príde do našej MŠ fotografka.

Ak máte záujem o fotenie vašich detičiek

je potrebné ich zapísať do zoznamu,

a v daný deň ich doniesť do MŠ.

Prosíme Vás,  o zrozumiteľný zápis do zoznamu, vyhneme sa tak nedorozumeniam.

Ďakujeme za pochopenie

Fotenie bude prebiehať od 8.00 postupne po triedach.

 

19mar2017

Nakoľko sa skončilo funkčné obdobie Rady školy, Vám oznamujeme, že dňa 23.3.2017 o 16.00 hodine sa uskutočnia voľby do Rady školy zo zástupcov rodičov detí. Kto má záujem iniciatívne pomáhať a presadzovať záujmy Materskej školy, rodičov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov a  vyjadrovať sa k školskej problematike, môže sa prihlásiť za kandidáta na e-mail: matskol@centrum.sk  do 22.3.2017.