Novinky a Oznamy

17jan2020

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt KARNEVAL

MILÍ RODIČIA,

CHYSTAJTE PRE SVOJE DETIČKY KARNEVALOVÉ MASKY,

PRETOŽE NA ZNÁMOSŤ SA VŠETKÝM DÁVA,

MIMORIADNA, DOBRÁ SPRÁVA,

ŽE VO ŠTVRTOK 06.02.2020

 V DOPOLUDŇAJŠÍCH HODINÁCH

BUDEME

PLESAŤ A JASAŤ V NAŠEJ ŠKÔLKE

 NA KARNEVALE!!!

17jan2020

Milí rodičia predškolákov,

vo štvrtok 23.01.2020 o 8:00

sa uskutoční v našej materskej škole

DEPISTÁŽNE VYŠETRENIE ŠKOLSKEJ ZRELOSTI.

Posudzovať sa budú len deti, ktoré budú mať vyplnený súhlas s depistážou.

Prosíme, aby všetci predškoláci boli v MŠ včas 😉

13jan2020

MILÍ RODIČIA,

ISTE VÁM NEUŠLA INFORMÁCIA O ZMENE PLATIEB ZA MATERSKÚ ŠKOLU A STRAVU PODĽA NOVÉHO VZN MESTA SLIAČ S PLATNOSŤOU od 01. 01.2020!

PRETO VÁM CHCEME PRIPOMENÚŤ, ABY STE SI SVOJE PLATBY UPRAVILI NA NOVÉ SUMY (väčšina detí na 20 eur), PRÍPADNE DOPLATILI ROZDIEL ZA MESIAC JANUÁR, AK SA TAK VČAS NESTALO (platby podľa nového VZN mesta Sliač sú v platnosti od 01.01.2020 !!!!)

ZÁROVEŇ VÁS CHCEME POPROSIŤ, ABY STE SI PLATBY NASTAVILI TAK, ABY BOLI NA ÚČET MATERSKEJ ŠKOLY PRIPÍSANÉ DO 10. DŇA V MESIACI.

 

VOPRED ĎAKUJEME!!!

13jan2020

PROSÍME VÁS OPäŤ O VAŠU  POMOC !!!

Súvisiaci obrázok

Mamička, ocinko, babička a deduško a naši priatelia…
Prosíme Vás o poukázanie sumy do výšky 2% – 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2019 v znení neskorších predpisov

NAŠEJ Materskej škole prostredníctvom

OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA LESNÁ ŠKOLA
IČO: 50607260

Z poukázaných finančných prostriedkov by boli zakúpené pre nás učebné pomôcky , prevedená revitalizácia tried a záhrady a hračky k pobytu vonku.

Stačí ak si VYTLAČÍŠ  tlačivá na vyplnenie z linku pod textom a po vyplnení a potvrdení tvojho zamestnávateľa ich odovzdáš pani učiteľke späť.

 

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt 2% z dane

6jan2020

Želáme Vám v Novom roku,

šťastia na každom kroku.

K tomu veľa radosti,

z vašich spoločných dní bez starostí.

Nech vašim domom neustále rozlieha sa detský smiech.

A aby každý mesiac priniesol vám kopec príjemných radôstiek.

 

19dec2019

ZVÝŠENIE STRAVNEJ JEDNOTKY

Na základe VZN č.3/2019 mesta Sliač sa od 01.01.2020 zvyšujú režijné náklady z 1 eura na 3 eurá na mesiac.

VZN_032019 o určení výšky príspevkov pre školy a ŠZ v ZP Mesta SLIAČ_novela_schválený

STRAVA – MATERSKÁ ŠKOLA 33,80,-
STRAVA – PREDŠKOLÁCI – 9,80,-

Prosíme prispôsobte si trvalé príkaze vo Vašich bankách.

 

Za pochopenie vopred ďakujeme!

19dec2019

ZVÝŠENIE POPLATKU ZA MŠ

Na základe VZN č.3/2019 mesta Sliač sa od 01.01.2020 sa zvyšujú poplatky za MŠ nasledovne:

VZN_032019 o určení výšky príspevkov pre školy a ŠZ v ZP Mesta SLIAČ_novela_schválený

Deti od 3 do 6 rokov:
S trvalým pobytom na Sliači – 20,00 €
Bez trvalého pobytu na Sliači – 40,00 €

Deti do 3 rokov:
S trvalým pobytom na Sliači – 50,00 €
Bez trvalého pobytu na Sliači – 100,00 €

Cez prázdninovú činnosť:
S trvalým pobytom na Sliači – 20,00 €
Bez trvalého pobytu na Sliači – 40,00 €

Deti od 3 do 6 rokov za pol denný pobyt v MŠ:
S trvalým pobytom na Sliači – 16,00 €
Bez trvalého pobytu na Sliači 32,00 €

PROSÍME O PRISPôSOBENIE TRVALÝCH PRÍKAZOV !

za pochopenie vopred ďakujeme!