ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ A. SLÁDKOVIČA

Na zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 sa dostaví rodič/rodičia aj s dieťaťom

  • Je nutné sa zapísať na konkrétny termín, v konkrétny deň v šatni materskej školy !!!

Je potrebné priniesť :

  • Vytlačenú prihlášku podpísanú obidvoma rodičmi
  • Občianske preukazy na overenie údajov z prihlášky
  • Rodný list dieťaťa
  • 20 € na pracovné zošity
  • Číslo elektronickej schránky na doručovanie – eGovernment, ak je aktívna (nemýliť si s mailovou adresou)