ZÁPIS DO ZÁKLADNEJ ŠKOLY ANDREJA SLÁDKOVIČA V SLIAČI

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA SA USKUTOČNÍ

15.apríla 2020 od 09:00 do 12:00

15.apríla 2020 od 14:00 do 17:00

V BLOKU B NA PRÍZEMÍ

bez prítomnosti detí

 

 

  • potrebné si doniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa

  • zápisný lístok musí byť podpísaný obomi zákonnými zástupcami a nájdete ho na adrese:

https://zssliac.edupage.org/register/