Zmluvy

28nov2017

Darovacia zmluva D.K.C., s.r.o. 

Zmluva Rajo a. s.

Zmluva o dodávke plynu (SPP)
Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plyn (SPP)
Zmluva o združenej dodávke elektriny (SSE)
Zmluva o dodávke vody a o odvádzaní odpadových vôd (StVPS)
Licenčná zmluva DATALAN
UNION zdravotná poisťovňa – elektronický prístup
Zmluva o technickej podpore IT – THR Systems
Zmluva o dielo – obsluha plynovej kotolne – Michal Škombár
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – Orange Slovensko a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb – vedenie účtovníctva – Katarína Popundová – KHK ŠTÚDIO
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb – vedenie účtovníctva – Katarína Popundová – KHK ŠTÚDIO
Zmluva Boni Fructi
Zmluva Boni Fructi na šk. rok 2016/2017
Zmluva o dodávke mliečnych výrobkov pre MŠ – RAJO a.s
Zmluva o bežnom účte – fondy – SlSp a.s.
Zmluva o bežnom účte – príjmový – SlSp a.s.
Zmluva o bežnom účte – výdavkový – SlSp a.s
Zmluva o bežnom účte – SlSp a.s.
Zmluva o oprave strešnej krytiny – STAVBYT, s.r.o
Zmluva o službách BOZP – L&R team s.r.o
Zmluva o poskytovaní webhostingových služieb (EXOhosting)
VOP (EXOhosting)
Zmluva o odbere stravy – Školská jedáleň pri Základnej škole A. Sládkoviča Sliač
Zmluva o poskytovaní verejných služieb – verejná telefónna služba – SnailNet, s.r.o. Sliač
Mesto Sliač – spracovanie mzdovej agendy
Zmluva o poskytnutí grantu č. 149/17_SU (Nadácia Volkswagen Slovakia)
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. Na-038-2017 (Nadácia Slovenskej sporiteľni)
Zmluva na prenájom kina Hron (MsKS Sliač)
Zmluva o pripojení zariadenia (SSE)
Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny (SSE)