Trieda – Lienky

28máj2020

MATERSKÁ ŠKOLA BUDE OD 01.06.2020 OTVORENÁ od 07:00 do 16:00.

DO MATERSKEJ ŠKOLY NASTUPUJETE DO SVOJEJ TRIEDY!!!

 • pri vstupe si dezinfikujete ruky

 • dodržujete odstup na 2m

 • v budove sa zdržíte maximálne 10min.

 • hračky necháte doma

 • ak ste chorí, ostanete doma

 • každý deň podpíšete po odmeraní teploty prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

 • po dieťa chodí len zákonný zástupca alebo člen domácnosti

 • ak je to možné, tak si prehlásenie donesiete už vytlačené vypísané v pondelok

 • do skrinky 2 rúška A DONIESŤ SI VLASTNÚ FĽAŠU OZNAČENÚ MENOM!!!

 

prehlásenie o zdravotnom stave

 

 

 

 

21máj2020

MILÍ RODIČIA, KONEČNE JE TO TU!!! OD PONDELKA 1.6.2020 ZNOVU OTVÁRAME BRÁNY NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY.

SVOJ ZÁUJEM O MATERSKÚ ŠKOLU PROSÍM POTVRĎTE NA MAIL MATERSKEJ ŠKOLY – matskol@centrum.sk , KDE STAČÍ NAPÍSAŤ MENO DIEŤAŤA, KTORÉ BUDE NAVŠTEVOVAŤ MATERSKÚ ŠKOLU.

Vzhľadom na kapacitné možnosti budú do materských škôl prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii,

t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, ale aj deti pedagogických pracovníkov!!!

30apr2020

ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY

pre školský rok 2020/2021

sa uskutoční v termíne od 04.05. – 06.05.2020.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať  bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

Možnosť získania Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

Elektronicky:

– stiahnuť s webového sídla školy

↓↓↓

Žiadosť do MŠ

 

Osobné prevzatie:

– pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť elektronickej komunikácie Materská škola zabezpečí sprístupnenie tlačiva Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v priestoroch MŠ od:

04.05.2020   do 06.05.2020    v čase od 14.30 -16.30 hod.

 

Možnosť doručenia Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

– Elektronicky

– Poštou na adresu: Materská škola, Jána Cikkera 651/2 962 31 Sliač

– Osobné doručenie: pre zákonných zástupcov, ktorí sa rozhodnú doručiť vyplnené tlačivo   Žiadosti  o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie osobne,

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potrebné.

Prednostne budú prijímané deti :

 • ktoré dovŕšili päť rokov veku,
 • s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 • deti, ktorých súrodenec navštevuje MŠ,
 • deti, ktoré majú zvládnuté základné hygienické a kultúrne návyky

ZÁPIS 2020

25mar2018

ZÁPIS

Oznamujeme rodičom, že zápis detí do materskej školy,

Jána Cikkera Sliač, pre školský rok 2018/2019 bude prebiehať

03.04.2018 –  30.04.2018

v čase prevádzky MŠ od 6,15 hod. do 16,30 hod.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ: 

 • prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú 1 rok do plnenia povinnej školskej dochádzky,
 • prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 
 • dieťa má v MŠ staršieho súrodenca, 
 • deti mladšie ako 3 roky sa môžu prijať pokiaľ sú na to vytvorené podmienky a je voľná kapacita MŠ,
 • prihliada sa na dátum prijatia žiadosti.

Pre podrobnejšie informácie kliknite  na odkaz nižšie 🙂 :

Zápis 2018

14feb2018

Mamička, ocinko, babička a deduško…

Prosíme Ťa o poukázanie sumy do výšky 2% – 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani       z príjmov za rok 2017 v znení neskorších predpisov.

Nášmu OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU LESNÁ ŠKOLA
IČO: 50607260

Z poukázaných finančných prostriedkov by boli zakúpené pre nás učebné pomôcky , prevedená revitalizácia tried a záhrady a hračky         k pobytu vonku.

Stačí ak si zoberieš od pani učiteľky tlačivá na vyplnenie a po vyplnení a potvrdení tvojho zamestnávateľa ich odovzdáš pani učiteľke späť.

 

 

Taktiež sú tlačivá k dispozícii tu:

Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby

 

 

Právna forma: Občianske združenie
Názov: OZ Lesná škola

Adresa: J. Cikkera 651/2

               Sliač

                96231

 

Pomôžete nám zveľadiť interiér i exteriér Materskej školy.

Ľúbime Vás vaše deti.

S vďakou
kolektív zamestnancov MŠ