Trieda – Lienky

25mar2018

ZÁPIS

Oznamujeme rodičom, že zápis detí do materskej školy,

Jána Cikkera Sliač, pre školský rok 2018/2019 bude prebiehať

03.04.2018 –  30.04.2018

v čase prevádzky MŠ od 6,15 hod. do 16,30 hod.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ: 

  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú 1 rok do plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 
  • dieťa má v MŠ staršieho súrodenca, 
  • deti mladšie ako 3 roky sa môžu prijať pokiaľ sú na to vytvorené podmienky a je voľná kapacita MŠ,
  • prihliada sa na dátum prijatia žiadosti.

Pre podrobnejšie informácie kliknite  na odkaz nižšie 🙂 :

Zápis 2018

14feb2018

Mamička, ocinko, babička a deduško…

Prosíme Ťa o poukázanie sumy do výšky 2% – 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani       z príjmov za rok 2017 v znení neskorších predpisov.

Nášmu OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU LESNÁ ŠKOLA
IČO: 50607260

Z poukázaných finančných prostriedkov by boli zakúpené pre nás učebné pomôcky , prevedená revitalizácia tried a záhrady a hračky         k pobytu vonku.

Stačí ak si zoberieš od pani učiteľky tlačivá na vyplnenie a po vyplnení a potvrdení tvojho zamestnávateľa ich odovzdáš pani učiteľke späť.

 

 

Taktiež sú tlačivá k dispozícii tu:

Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby

 

 

Právna forma: Občianske združenie
Názov: OZ Lesná škola

Adresa: J. Cikkera 651/2

               Sliač

                96231

 

Pomôžete nám zveľadiť interiér i exteriér Materskej školy.

Ľúbime Vás vaše deti.

S vďakou
kolektív zamestnancov MŠ