Trieda – Lienky

4sep2020

Milí rodičia,

keďže sa nebude konať rodičovské združenie, máme pre Vás zopár informácii.

 1. Poprosíme Vás čo najskôr uhradiť triedny fond 40 eur (v hotovosti – pani učiteľke v triede) – z tr. fondu sa platí: poistenie, pracovné zošity, divadielka, mikulášsky balíček, MDD, rôzne akcie ako je záhradná slávnosť, rozlúčka s predškolákmi a pod.

 2. Pre triedy LIENKY, VČIELKY pohárik s kefkou a zubnou pastou označený menom (PRE SLNIEČKA TÁTO PODMIENKA NEPLATÍ !!!maličkí si umývajú zúbky až po polroku).

 3. LEN pre predškolákov !!!! doniesť telesnú výchovu vo vrecúšku alebo plecniaku (nohavice -legíny alebo tepláky, ponožky a topánky -cvičky, botasky, halová obuv a pod. – tričko NIE, to dostanú z projektu) . AK BUDÚ OPATRENIA POKRAČOVAŤ, BUDEME CVIČIŤ CIELENE 1X DO TÝŽDŇA AJ V MŠ, AK SA OPATRENIA ZRUŠIA BUDEME NAVŠTEVOVAŤ ZŠ SLIAČ.

 4. V triede podpísať oboznámenie so Školským poriadkom a Organizáciou a poriadkom výchovy a vzdelávania v MŠ pre školský rok 2020/2021 (oba dokumenty sa nachádzajú na tejto stránke).

 

 

ĎAKUJEME!!!

 

P.S.: V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Vašu pani učiteľku.

Prajeme pekný deň!

 

25aug2020

MILÍ RODIČIA,

VZHĽADOM NA PRETRVÁVAJÚCI PANDEMICKÝ STAV OCHORENIA COVID – 19 , VYDALO MŠVVaŠ SR(pozn. ministerstvo školstva) NASLEDOVNÉ POKYNY KU ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021:

 1. DO ODVOLANIA NEBUDÚ V PREVÁDZKE ZBERNÉ TRIEDY – t.j. nastúpite ráno do svojho pavilónu (včielky, lienky , slniečka) od 6:30 najneskôr do 8:00 a následne poobede si vyzdvihnete dieťa zo svojho pavilónu od 14:45 najneskôr do 16:30.

 2. PRI NÁSTUPE VYPLNÍTE 3 PAPIERE– t.j. zdravotný dotazník, vyhlásenie o bezinfečnosti a čestné prehlásenie. V prípade, ak sa chcete vyhnúť vypisovaniu v materskej škole, všetky 3 dokumenty si môžete vytlačiť doma a vypísať vopred   Čestné vyhlásenia MŠ pre zber údajov,    Vyhlásenie o bezinfekčnosti, Zdravotný dotazník

 3. DO ŠATNE VSTUPUJE LEN DIEŤA A 1!!! ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA, KTORÝ SI PRI VSTUPE DEZINFIKUJE RUKY – t.j. dieťa odovzdáva len 1 rodič, druhý čaká von

 4. RODIČ ZOTRVÁ V ŠATNI, POKÝM DIEŤAŤU NEBUDE ODMERANÁ TEPLOTA – t.j. neposielate deti do triedy samé !!!!

 5. DIEŤA SI NENOSÍ ŽIADNE HRAČKY – t.j. ani na spanie

 6. RODIČ RÚŠKO NOSÍ V PRIESTOROCH MŠ, DIEŤA RÚŠKO NENOSÍ,BUDE MAŤ V SKRINKE RÚŠKO,  – t.j. dieťa rúško nenosí, iba v prípade ak by počas dňa vykazovalo príznaky ochorenia , pokým si ho nepríde rodič prevziať

 7. PO PREVZATÍ DIEŤAŤA RODIČ S DIEŤAŤOM ODCHÁDZA Z AREÁLU MŠ – t.j. poobede sa deti nehrajú v prítomnosti rodiča na školskom dvore

28máj2020

MATERSKÁ ŠKOLA BUDE OD 01.06.2020 OTVORENÁ od 07:00 do 16:00.

DO MATERSKEJ ŠKOLY NASTUPUJETE DO SVOJEJ TRIEDY!!!

 • pri vstupe si dezinfikujete ruky

 • dodržujete odstup na 2m

 • v budove sa zdržíte maximálne 10min.

 • hračky necháte doma

 • ak ste chorí, ostanete doma

 • každý deň podpíšete po odmeraní teploty prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

 • po dieťa chodí len zákonný zástupca alebo člen domácnosti

 • ak je to možné, tak si prehlásenie donesiete už vytlačené vypísané v pondelok

 • do skrinky 2 rúška A DONIESŤ SI VLASTNÚ FĽAŠU OZNAČENÚ MENOM!!!

 

prehlásenie o zdravotnom stave

 

 

 

 

21máj2020

MILÍ RODIČIA, KONEČNE JE TO TU!!! OD PONDELKA 1.6.2020 ZNOVU OTVÁRAME BRÁNY NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY.

SVOJ ZÁUJEM O MATERSKÚ ŠKOLU PROSÍM POTVRĎTE NA MAIL MATERSKEJ ŠKOLY – matskol@centrum.sk , KDE STAČÍ NAPÍSAŤ MENO DIEŤAŤA, KTORÉ BUDE NAVŠTEVOVAŤ MATERSKÚ ŠKOLU.

Vzhľadom na kapacitné možnosti budú do materských škôl prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii,

t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, ale aj deti pedagogických pracovníkov!!!

30apr2020

ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY

pre školský rok 2020/2021

sa uskutoční v termíne od 04.05. – 06.05.2020.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať  bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

Možnosť získania Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

Elektronicky:

– stiahnuť s webového sídla školy

↓↓↓

Žiadosť do MŠ

 

Osobné prevzatie:

– pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť elektronickej komunikácie Materská škola zabezpečí sprístupnenie tlačiva Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v priestoroch MŠ od:

04.05.2020   do 06.05.2020    v čase od 14.30 -16.30 hod.

 

Možnosť doručenia Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

– Elektronicky

– Poštou na adresu: Materská škola, Jána Cikkera 651/2 962 31 Sliač

– Osobné doručenie: pre zákonných zástupcov, ktorí sa rozhodnú doručiť vyplnené tlačivo   Žiadosti  o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie osobne,

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potrebné.

Prednostne budú prijímané deti :

 • ktoré dovŕšili päť rokov veku,
 • s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 • deti, ktorých súrodenec navštevuje MŠ,
 • deti, ktoré majú zvládnuté základné hygienické a kultúrne návyky

ZÁPIS 2020