Projekty

22jan2016

Sme škola otvorená modernej dobe a nebránime sa novým, atraktívnym spôsobom výučby.
Stále sa snažíme našu školu modernizovať, hľadáme a využívame všetky dostupné možnosti, ktoré sú nám k dispozícii pre získanie grantov a dotácií a preto sme aj tento rok využili príležitos a na výzvu Ministerstva školstva sme sa zapojili do Národného projektu – Elektronizácia vzdelávacieho systému – s vyhliadkou získať pre našu školu novú, modernú techniku.
1. krokom – registráciou sme splnili podmienky súťaže a kritériá na vyučovanie digitálnym spôsobom a dnes sa tešíme, že naša škola je medzi tými, ktoré budú v dohľadnej dobe vybavené novým setom digitálnych zariadení, to znamená – interaktívna tabuľa, notebook a farebná tlačiareň.
2. krokom je vypracovanie projektu.
Máme radosť, že budeme môcť deťom ponúknuť kvalitnejšie a modernejšie metódy edukácie.