Pre rodičov

Tipy a zaujímavosti

Milí rodičia,

na týchto stránkach by sme Vám chceli dať priestor a možnosť podeliť sa s ostatnými rodičmi o zaujímavé tipy a nápady. Táto časť web stránky je len-a-len Vaša. Veľmi radi tu otvoríme akúkoľvek tému, do ktorej bude môcť prispieť každý kto bude chcieť. Veríme, že obohatíte tieto stránky o množstvo zaujímavostí a skúseností, ktoré pomôžu možno iným rodičom. Samozrejme ak máte naopak akékoľvek otázky pýtajte sa, určite sa tu nájde niekto kto Vám poradí a pomôže.


 

23sep2020

Organizácia a podmienky výchovy a  vzdelávania v materských školách od 16.09. 2020

Zákonný zástupca:

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko–epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom/vstupnom priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk). (Z tohto dôvodu prosíme rodičov, aby sa pri preberaní svojho dieťaťa nezdržiavali v priestoroch materskej školy dlhšie, ako je nutný a potrebný čas pre prebratie dieťaťa – najmä v poobedných hodinách Vás prosíme dieťa vyzdvihnúť a opustiť priestory MŠ a nezotrvávať na školskom dvore.)

 

 • Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky konkrétnej materskej školy na obdobie do konca školského roku 2020/2021.

 

 • Odovzdáva dieťa výhradne zamestnancovi materskej školy.
 • Predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočitávajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia  predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti  a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

 • Rešpektuje pravidlá nenosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.
 • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

OPATRENIA MAJÚ SMEROVAŤ KU IMPLEMENTÁCII ODPORÚČANÍ ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA ZALOŽENÉ NA PRINCÍPE ROR = RÚŠKO + ODSTUP+RUKY (dezinfekcia a umývanie)

25aug2020

MILÍ RODIČIA,

VZHĽADOM NA PRETRVÁVAJÚCI PANDEMICKÝ STAV OCHORENIA COVID – 19 , VYDALO MŠVVaŠ SR(pozn. ministerstvo školstva) NASLEDOVNÉ POKYNY KU ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021:

 1. DO ODVOLANIA NEBUDÚ V PREVÁDZKE ZBERNÉ TRIEDY – t.j. nastúpite ráno do svojho pavilónu (včielky, lienky , slniečka) od 6:30 najneskôr do 8:00 a následne poobede si vyzdvihnete dieťa zo svojho pavilónu od 14:45 najneskôr do 16:30.

 2. PRI NÁSTUPE VYPLNÍTE 3 PAPIERE– t.j. zdravotný dotazník, vyhlásenie o bezinfečnosti a čestné prehlásenie. V prípade, ak sa chcete vyhnúť vypisovaniu v materskej škole, všetky 3 dokumenty si môžete vytlačiť doma a vypísať vopred   Čestné vyhlásenia MŠ pre zber údajov,    Vyhlásenie o bezinfekčnosti, Zdravotný dotazník

 3. DO ŠATNE VSTUPUJE LEN DIEŤA A 1!!! ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA, KTORÝ SI PRI VSTUPE DEZINFIKUJE RUKY – t.j. dieťa odovzdáva len 1 rodič, druhý čaká von

 4. RODIČ ZOTRVÁ V ŠATNI, POKÝM DIEŤAŤU NEBUDE ODMERANÁ TEPLOTA – t.j. neposielate deti do triedy samé !!!!

 5. DIEŤA SI NENOSÍ ŽIADNE HRAČKY – t.j. ani na spanie

 6. RODIČ RÚŠKO NOSÍ V PRIESTOROCH MŠ, DIEŤA RÚŠKO NENOSÍ,BUDE MAŤ V SKRINKE RÚŠKO,  – t.j. dieťa rúško nenosí, iba v prípade ak by počas dňa vykazovalo príznaky ochorenia , pokým si ho nepríde rodič prevziať

 7. PO PREVZATÍ DIEŤAŤA RODIČ S DIEŤAŤOM ODCHÁDZA Z AREÁLU MŠ – t.j. poobede sa deti nehrajú v prítomnosti rodiča na školskom dvore

22jún2020

Milí naši rodičia, veríme, že zajtra nám počasie bude priať a budeme mať možnosť užiť si „Kovbojský deň“ v plnej paráde. Pre tých, ktorí to ešte nepočuli, pre tých máme info, že sa bude okrem iného aj opekať. Kto má záujem o opekačku, ten si donesie nejaké dobrotky a samozrejme ražne. Ostatní sa môžu pohostiť na dobrotkách, ktoré nám upečú, donesú alebo zakúpia naše drahé mamky a ockovia pre radosť svojich detí.

Tešíme sa na Vás

18jún2020

MILÍ RODIČIA,

MATERSKÁ ŠKOLA JÁNA CIKKERA VÁM OZNAMUJE,

ŽE NAŠE ZARIADENIE BUDE

ZATVORENÉ

OD 27.07.2020 DO 14.08.2020.

Nástup do MŠ je 17.08.2020

 

Deti, ktoré budú počas letných prázdnin doma(júl/august) neuhrádzajú ŽIADNU platbu.

Deti pracujúcich rodičov, ktoré budú navštevovať materskú školu uhradia platbu za 1 mesiac.

28máj2020

MATERSKÁ ŠKOLA BUDE OD 01.06.2020 OTVORENÁ od 07:00 do 16:00.

DO MATERSKEJ ŠKOLY NASTUPUJETE DO SVOJEJ TRIEDY!!!

 • pri vstupe si dezinfikujete ruky

 • dodržujete odstup na 2m

 • v budove sa zdržíte maximálne 10min.

 • hračky necháte doma

 • ak ste chorí, ostanete doma

 • každý deň podpíšete po odmeraní teploty prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

 • po dieťa chodí len zákonný zástupca alebo člen domácnosti

 • ak je to možné, tak si prehlásenie donesiete už vytlačené vypísané v pondelok

 • do skrinky 2 rúška A DONIESŤ SI VLASTNÚ FĽAŠU OZNAČENÚ MENOM!!!

 

prehlásenie o zdravotnom stave

 

 

 

 

21máj2020

MILÍ RODIČIA, KONEČNE JE TO TU!!! OD PONDELKA 1.6.2020 ZNOVU OTVÁRAME BRÁNY NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY.

SVOJ ZÁUJEM O MATERSKÚ ŠKOLU PROSÍM POTVRĎTE NA MAIL MATERSKEJ ŠKOLY – matskol@centrum.sk , KDE STAČÍ NAPÍSAŤ MENO DIEŤAŤA, KTORÉ BUDE NAVŠTEVOVAŤ MATERSKÚ ŠKOLU.

Vzhľadom na kapacitné možnosti budú do materských škôl prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii,

t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, ale aj deti pedagogických pracovníkov!!!

5feb2020

PROSÍME VÁS OPäŤ O VAŠU  POMOC !!!

Súvisiaci obrázok

Mamička, ocinko, babička a deduško a naši priatelia…
Prosíme Vás o poukázanie sumy do výšky 2% – 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani z príjmov za rok 2019 v znení neskorších predpisov

NAŠEJ Materskej škole prostredníctvom

OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA LESNÁ ŠKOLA
IČO: 50607260

Z poukázaných finančných prostriedkov by boli zakúpené pre nás učebné pomôcky , prevedená revitalizácia tried a záhrady a hračky k pobytu vonku alebo krásny výletík ako sme boli v Zuberci minulý školský rok.

 

Každé jedno euríčko pomôže , aby sa Vaše detičky mali lepšie 🙂 

Stačí ak si VYTLAČÍTE  tlačivo (alebo si ho zoberiete zo škôlky, kde sú k dispozícii)

na vyplnenie z linku pod textom a po vyplnení a potvrdení Vášho zamestnávateľa ich odovzdáte pani učiteľke späť.

 

Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt 2% z dane

13jan2020

MILÍ RODIČIA,

ISTE VÁM NEUŠLA INFORMÁCIA O ZMENE PLATIEB ZA MATERSKÚ ŠKOLU A STRAVU PODĽA NOVÉHO VZN MESTA SLIAČ S PLATNOSŤOU od 01. 01.2020!

PRETO VÁM CHCEME PRIPOMENÚŤ, ABY STE SI SVOJE PLATBY UPRAVILI NA NOVÉ SUMY (väčšina detí na 20 eur), PRÍPADNE DOPLATILI ROZDIEL ZA MESIAC JANUÁR, AK SA TAK VČAS NESTALO (platby podľa nového VZN mesta Sliač sú v platnosti od 01.01.2020 !!!!)

ZÁROVEŇ VÁS CHCEME POPROSIŤ, ABY STE SI PLATBY NASTAVILI TAK, ABY BOLI NA ÚČET MATERSKEJ ŠKOLY PRIPÍSANÉ DO 10. DŇA V MESIACI.

 

VOPRED ĎAKUJEME!!!