Dokumentácia

28aug2019

Materská škola Jána Cikkera v Sliači oznamuje rodičom , že nastali zmeny v platbách za materskú školu a stravu, a to nasledovne:

 

POPLATOK ZA MATERSKÚ ŠKOLU:

-podľa VZN 3/ 2019  ( VZN_032019 o určení výšky príspevkov pre školy a ŠZ v ZP Mesta SLIAČ )

1.Zriaďovateľ, v zmysle ustanovenia § 28 ods. 5 školského zákona, určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v materskej škole nasledovne :

a.deti od 3 do 6 rokov veku    16,00 €

b.deti do 3 rokov veku             50,00 €

c.za prázdninovú činnosť za dieťa v mesiaci júl a august    16,00 €

 

POPLATOK ZA STRAVU :

-podľa nariadenia školskej jedálne (strava od september 2019  )

a. predškoláci     7,80 €

b. ostatné deti   31,80 €

 

 

4nov2018

Milí rodičia,

v odkaze pod textom si môžete vytlačiť žiadosť do našej materskej školy.

Poznámka: Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa musí obsahovať  informáciu či bolo alebo nebolo dieťa očkované. 

Žiadosť do MŠ

14feb2018

Mamička, ocinko, babička a deduško…

Prosíme Ťa o poukázanie sumy do výšky 2% – 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani       z príjmov za rok 2017 v znení neskorších predpisov.

Nášmu OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU LESNÁ ŠKOLA
IČO: 50607260

Z poukázaných finančných prostriedkov by boli zakúpené pre nás učebné pomôcky , prevedená revitalizácia tried a záhrady a hračky         k pobytu vonku.

Stačí ak si zoberieš od pani učiteľky tlačivá na vyplnenie a po vyplnení a potvrdení tvojho zamestnávateľa ich odovzdáš pani učiteľke späť.

 

 

Taktiež sú tlačivá k dispozícii tu:

Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby

 

 

Právna forma: Občianske združenie
Názov: OZ Lesná škola

Adresa: J. Cikkera 651/2

               Sliač

                96231

 

Pomôžete nám zveľadiť interiér i exteriér Materskej školy.

Ľúbime Vás vaše deti.

S vďakou
kolektív zamestnancov MŠ