Category "Pre rodičov"

15okt2017

Materská škola Jána Cikkera v spolupráci s Rodičovským výborom,

Vás pozývajú dňa

 19.10.2017 o 16:00 hodine v areáli MŠ

Na     Jesenné   radovánky

 

Prosíme všetkých, ktorí sa zúčastnia tejto pohybovo-kreatívnej akcie, o príspevok v podobe občerstvenia .Nakoľko hladošov je veľa ale dodávatelia sa opakujú tí istí. Budeme radi, keď prispejú aj ostatní rodičia.

Za pochopenie ďakujeme.

Počas akcie za deti sú zodpovední rodičia !!!

 

18máj2017

Oznamujeme rodičom, že zápis detí do materskej školy, ul. Jána Cikkera  Sliač, pre školský rok 2017/2018  bude prebiehať

od  02.05.2017  –  31.05.2017.

 Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ: 

  • dieťa k 01. 09. 2017 dovŕšilo 3 roky,
  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú 1 rok do plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • prednostne sa prijímajú deti s trvalým pobytom v meste Sliač,
  • dieťa má v MŠ staršieho súrodenca, 
  • prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 
  • deti mladšie ako 3 roky sa môžu prijať pokiaľ sú na to vytvorené podmienky a je voľná kapacita MŠ,
  • prihliada sa na dátum prijatia žiadosti.
4apr2017

 Milí rodičia

Dňa 19.4.2017 príde do našej MŠ fotografka.

Ak máte záujem o fotenie vašich detičiek

je potrebné ich zapísať do zoznamu,

a v daný deň ich doniesť do MŠ.

Prosíme Vás,  o zrozumiteľný zápis do zoznamu, vyhneme sa tak nedorozumeniam.

Ďakujeme za pochopenie

Fotenie bude prebiehať od 8.00 postupne po triedach.

 

16jan2017

Dňa 21.1.2017  budú deti v popoludňajších hodinách spojené.

  z dôvodu kladenia podlahy v Lienkovej triede.

Zatváracím pavilónom bude trieda Včielok.

Ďakujeme za pochopenie

3aug2016

Vážení rodičia.

Dňa 3.8.2016 o 10:30 hod. bolo zistené zlé nastavenie a presmerovanie hlavnej e-mailovej adresy našej stránky (info@mscikkera-sliac.sk).
Z tohoto dôvodu všetky maily, ktoré do tohoto dátumu (od spustenia stránky) boli na tento mail zasielané, neboli doručované a vedenie škôlky o nich ani nevedelo.
Kontaktné formuláre na stránke boli a sú plne funkčné funkčné.
Tento technický problém bol okamžite odstránený a všetky e-maly boli doručené dnes 3.8.2016.
Pokiaľ je to ešte aktuálne, vedenie škôlky bude postupne odpovedať na všetky e-maly, ktoré boli na uvedenú adresu zaslané.
Ospravedlňujeme sa za vzniknutú sitiáciu a ďakujeme za pochopenie.

Admin a správca stránky – Juraj Popunda

18máj2016

Milí rodičia,

Žiadame Vás, aby ste boli ohľaduplní voči ostatným zdravým deťom a ich rodičom, ktorí si svedomito preliečia svoje deti a do MŠ ich nosia zdravé. V tomto týždni je veľký výskyt prechorených detí, ktoré soplia, nadmerne chodia na záchod a kašľú. Napriek tomu ich stále donesiete do MŠ. Podľa Školského poriadku, učiteľka má právo neprevziať ráno chorľavé dieťa. Prosíme Vás o ohľaduplnosť.

Ďakujeme