Category "Novinky a Oznamy"

28máj2020

MATERSKÁ ŠKOLA BUDE OD 01.06.2020 OTVORENÁ od 07:00 do 16:00.

DO MATERSKEJ ŠKOLY NASTUPUJETE DO SVOJEJ TRIEDY!!!

 • pri vstupe si dezinfikujete ruky

 • dodržujete odstup na 2m

 • v budove sa zdržíte maximálne 10min.

 • hračky necháte doma

 • ak ste chorí, ostanete doma

 • každý deň podpíšete po odmeraní teploty prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

 • po dieťa chodí len zákonný zástupca alebo člen domácnosti

 • ak je to možné, tak si prehlásenie donesiete už vytlačené vypísané v pondelok

 • do skrinky 2 rúška A DONIESŤ SI VLASTNÚ FĽAŠU OZNAČENÚ MENOM!!!

 

prehlásenie o zdravotnom stave

 

 

 

 

21máj2020

MILÍ RODIČIA, KONEČNE JE TO TU!!! OD PONDELKA 1.6.2020 ZNOVU OTVÁRAME BRÁNY NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY.

SVOJ ZÁUJEM O MATERSKÚ ŠKOLU PROSÍM POTVRĎTE NA MAIL MATERSKEJ ŠKOLY – matskol@centrum.sk , KDE STAČÍ NAPÍSAŤ MENO DIEŤAŤA, KTORÉ BUDE NAVŠTEVOVAŤ MATERSKÚ ŠKOLU.

Vzhľadom na kapacitné možnosti budú do materských škôl prednostne umiestňované deti rodičov v prvej línii,

t.j. zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru, ale aj deti pedagogických pracovníkov!!!

19máj2020
Téma: Život pri vode
LIENKY PREDŠKOLÁCI
1. Zacvičiť o podľa videa so žabkou BUPI
2. Porozprávať o tom, kde sa žabka skryla pri kvetináči. Používať správne predložky. Teda odpovedať na otázku, KDE…
3. Vytvoriť
A) korytnačku – Nakresliť korytnačku (t.j. hlavu,nohy, chvostík a nechať priestor na nalepenie farebného papiera) a vytvoriť jej pancier nalepením farebného papiera pokrčeného do guličky
B) rybku – Nakresliť rybku a vytvoriť jej šupinky odtláčaním polovice rolky toaletného papiera.
4. Spojiť žabku s chrobáčikom
5. Pozrieť si vývojové štádia žaby a porozprávať sa o nich
6. Vytvoriť rybke šupiny pomocou oblúčikov
7. pomocou legendy , teda prostredníctvom značiek vyfarbiť obrázok
8. Zatancovať si na pesničku
19máj2020
Téma: Život pri vode
VČIELKY A MLADŠIE LIENKY
1. Zacvičiť o podľa videa so žabkou BUPI
2. Prostredníctvom odtlačku dlane vytvoriť živočícha, ktorý žije vo vode alebo pri nej
3. Nájsť a spojiť rovnaké žabky čiarou
4. Porozprávať o tom, kde sa žabka skryla pri kvetináči. Používať správne predložky. Teda odpovedať na otázku, KDE…
5. Vyfarbiť rybku podľa vlastnej fantázie
6. Vytvoriť rybke šupiny pomocou oblúčikov
7. Spojiť čiarou živočíchy s prostredím, kde žijú (vzduch alebo voda)
8. Zatancovať si na pesničku
19máj2020
Téma: Život pri vode
SLNIEČKA
1. Porozprávať sa o obrázku, čo tam vidia, aké zvieratká, kde žijú tie zvieratká a podobne – nech detičky rozprávajú čo najviac
2. Porozprávať sa o životnom cykle žaby – prípadne ak majú možnosť ísť sa pozrieť niekde k vode či nespozorujú žubrienky
3. Vymaľovať žabku tak, že krúžky budú vyfarbovať zelenou farbičkou – môžu používať rôzne odtiene zelenej farby
4. Pesničku si zaspievať alebo len recitovať ako básničku a môžu si s deťmi zatancovať podľa pokynov
5. Z kamienku urobiť napríklad záhradnú dekoráciu – s dospelým vyrobiť nožičky z tvrdšieho papiera, namaľovať skalu na zeleno podľa vlastnej fantázie a nakoniec prilepiť očká a hotovo

MILÍ NAŠI RODIČIA,

DNES 19.05. A ZAJTRA 20.05.2020 SI MôŽETE V DOOBEDŇAJŠÍCH HODINÁCH VYZDVIHNÚŤ VAŠE VECI Z MATERSKEJ ŠKOLY.

AVŠAK NAŠ PERSONÁL BUDE PRACOVAŤ V CELOM PRIESTORE MATERSKEJ ŠKOLY, V PRÍPADE,AK VÁM NEOTVORIA PRI JEDNOM VCHODE, SKÚSTE ĎALŠÍ. ZA POROZUMENIE VOPRED ĎAKUJEME.

13máj2020

Téma: Srdiečko pre mamu

SLNIEČKA
1. Už sa rozprávali minulý týždeň o rodine, naučia sa podľa obrázku s rodičmi novú básničku
„Moja rodina“, a vymenujú si členov svojej rodiny

2.Chlapci si vyfarbia obrázok s chlapcom so srdiečkom, dievčatá s dievčatkom so srdiečkom, každý pre svoju mamičku

3.Prečítajú si s rodičmi maľované čítanie ( doplnia slovami kreslené obrázky)
„KVIETKY pre mamičku“

4. Zhotovia si spoločne s rodičmi obrázok “ Kvietky pre mamičku“
( podľa výberu jednu, alebo viac odtlačok rúk – kvietkov)

5. Naučia sa s rodičmi pesničku “ Moja mamka niečo má…“

https://www.youtube.com/watch?v=Q2q7t7R9RUE

13máj2020

Téma: Srdiečko pre mamu

VČIELKY A MLADŠIE LIENKY

Úloha 1: Vymaľovať omaľovánku maminky s dievčatkom
Úloha 2: Dokresliť maminke farebné korálky na náhrdelník
Úloha 3: Veríme, že v každej domácnosti sa nájdu kuchynské kliešte na otáčanie jedla pri varení a nejaké menšie hračky (napr. z kinder vajka) a úlohou je zo zeme pozbierať tieto malé predmety kliešťami – posilnenie svalov ruky
Úloha 4: Dokresliť tvár maminke
Úloha 5: Vystrihnúť z papiera srdce (môže dopomôcť rodič) a na toto srdiečko odtlačiť dlane a dotvoriť ho podľa vlastnej fantázie (dokresliť, dolepiť gombíky, koráliky, kvietky…)
Úloha 6: Naučiť sa básničku
Úloha 7: Vypočuť si uspávanku a vysvetliť , čo je to uspávanka
https://www.youtube.com/watch?v=3aXDisHMOkE
Úloha 8: Nakresliť podľa predlohy cestu dieťaťa k maminke
Úloha 9: Dokresliť pravú polovicu smajlíka (ľavákom otočíme papier tak, aby dokresľovali ľavú stranu, aj keď bude kresliť obrázok dole hlavou)
Úloha 10: Vyfarbiť 2 farbami obrázok (čiernou/tmavou farbou obrys postáv a pastelovou farbou pozadie, alebo naopak)

13máj2020

Téma: Srdiečko pre mamu

LIENKY – PREDŠKOLÁCI

Úloha 1: Podľa zadania, vyfarbiť pomocou značiek obrázok
Úloha 2: Akýmkoľvek spôsobom vytvoriť maminke vlasy (vlna, papier, rastliny, vata,špáradlá,…)
Úloha 3: Vyfarbiť srdiečka, tak aby v nich vznikli zmysluplné obrázky
Úloha 4: Veríme, že v každej domácnosti sa nájdu kuchynské kliešte na otáčanie jedla pri varení a nejaké menšie hračky (napr. z kinder vajka) a úlohou je zo zeme pozbierať tieto malé predmety kliešťami – posilnenie svalov ruky
Úloha 5: Dokresliť srdiečka a tulipány pre mamku
Úloha 6: Vytvoriť darček pre maminku podľa predlohy
Úloha 7: Naučiť sa básničku o maminke
Úloha 8: Podľa zadania, vyfarbiť pomocou značiek obrázok
Úloha 9: Dotvoriť a dokresliť domčeky tak, aby vznikli 4 identické domčeky (rovnaké 😉 )
Úloha 10: Dokresliť ceruzkou alebo perom druhú stranu obrázku (ľavákom otočiť obrázok tak, aby dokresľovali ľavú stranu, nevadí, že je obrázok hore nohami)
Úloha 11: Dokresliť opasky tak, aby sa správne opakoval logicky predkreslený vzor
Úloha 12: Vypočuť si uspávanku a vysvetliť , čo je to uspávanka
https://www.youtube.com/watch?v=3aXDisHMOkE

30apr2020

ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY

pre školský rok 2020/2021

sa uskutoční v termíne od 04.05. – 06.05.2020.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať  bez osobnej prítomnosti detí s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

 

Možnosť získania Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

Elektronicky:

– stiahnuť s webového sídla školy

↓↓↓

Žiadosť do MŠ

 

Osobné prevzatie:

– pre zákonných zástupcov, ktorí nemajú možnosť elektronickej komunikácie Materská škola zabezpečí sprístupnenie tlačiva Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v priestoroch MŠ od:

04.05.2020   do 06.05.2020    v čase od 14.30 -16.30 hod.

 

Možnosť doručenia Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

– Elektronicky

– Poštou na adresu: Materská škola, Jána Cikkera 651/2 962 31 Sliač

– Osobné doručenie: pre zákonných zástupcov, ktorí sa rozhodnú doručiť vyplnené tlačivo   Žiadosti  o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie osobne,

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa nie je potrebné.

Prednostne budú prijímané deti :

 • ktoré dovŕšili päť rokov veku,
 • s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
 • s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.
 • deti, ktorých súrodenec navštevuje MŠ,
 • deti, ktoré majú zvládnuté základné hygienické a kultúrne návyky

ZÁPIS 2020