Category "Novinky a Oznamy"

13jún2018

Súvisiaci obrázok

MILÍ RODIČIA

SRDEČNE VÁS POZÝVAME NA ZÁHRADNÚ SLÁVNOSŤ 14.06.2018 o 16:00 V ZÁHRADE NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLY, KDE SA SPOLU ZABAVÍME, OPEČIEME SI NIEČO CHUTNÉ NA OHNÍKU A PREDOVŠETKÝM SA ROZLÚČIME S NAŠIMI PREDŠKOLÁKMI.

SO SEBOU SI DONESTE :

  • DOBRÚ NÁLADU

  • NIEČO NA OPEKANIE (v zmysle špekačku, slaninku, chlebík a pod.) A RAŽEŇ

  • POTEŠÍME SA AJ NEJAKÉMU KEKSÍKU ČI KOLÁČIKU

 

P.S.:

V PRÍPADE NEPRIAZNE POČASIA SA USKUTOČNÍ LEN ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI VO VČIELKOVEJ TRIEDE.

15máj2018

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt omaľovánka oko

DŇA 24.mája 2018 SA V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE USKUTOČNÍ PREVENTÍVNE VYŠETRENIE OČÍ DETÍ.

IDE O VYŠETRENIE OČÍ PRÍSTROJOM (vyšetrovacou kamerou Plusoptix) Z BLÍZKEJ VZDIALENOSTI. ODBORNOSŤ VYŠETRENÍ JE GARANTOVANÁ, KEĎŽE VYŠETRENIA ROBIA ZAŠKOLENÉ SKÚSENÉ ORTOPTICKÉ SESTRY. 

 

SVOJ SÚHLAS  (resp. NESÚHLAS) JE NUTNÉ VYJADRIŤ PÍSOMNE V KAŽDEJ TRIEDE MATERSKEJ ŠKOLY OSOBITNE NA TLAČIVE, KTORÉ SA NACHÁDZA U UČITELIEK.

25mar2018

ZÁPIS

Oznamujeme rodičom, že zápis detí do materskej školy,

Jána Cikkera Sliač, pre školský rok 2018/2019 bude prebiehať

03.04.2018 –  30.04.2018

v čase prevádzky MŠ od 6,15 hod. do 16,30 hod.

Podmienky prijatia dieťaťa do MŠ: 

  • prednostne sa prijímajú deti, ktoré majú 1 rok do plnenia povinnej školskej dochádzky,
  • prednostne sa prijímajú deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, 
  • dieťa má v MŠ staršieho súrodenca, 
  • deti mladšie ako 3 roky sa môžu prijať pokiaľ sú na to vytvorené podmienky a je voľná kapacita MŠ,
  • prihliada sa na dátum prijatia žiadosti.

Pre podrobnejšie informácie kliknite  na odkaz nižšie 🙂 :

Zápis 2018

14feb2018

Mamička, ocinko, babička a deduško…

Prosíme Ťa o poukázanie sumy do výšky 2% – 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/ 2003 Z.z. o dani       z príjmov za rok 2017 v znení neskorších predpisov.

Nášmu OBČIANSKEMU ZDRUŽENIU LESNÁ ŠKOLA
IČO: 50607260

Z poukázaných finančných prostriedkov by boli zakúpené pre nás učebné pomôcky , prevedená revitalizácia tried a záhrady a hračky         k pobytu vonku.

Stačí ak si zoberieš od pani učiteľky tlačivá na vyplnenie a po vyplnení a potvrdení tvojho zamestnávateľa ich odovzdáš pani učiteľke späť.

 

 

Taktiež sú tlačivá k dispozícii tu:

Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby

 

 

Právna forma: Občianske združenie
Názov: OZ Lesná škola

Adresa: J. Cikkera 651/2

               Sliač

                96231

 

Pomôžete nám zveľadiť interiér i exteriér Materskej školy.

Ľúbime Vás vaše deti.

S vďakou
kolektív zamestnancov MŠ

25okt2017

ĎAKUJEME

všetkým rodičom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na realizácii akcie „Jesenné radovánky“. Vďaka Vám zažili všetky deti krásne, hravé, radostné popoludnie.