O našej škôlke

Poslanie

Kedykoľvek navštívite našu materskú školu, zažijete jej atmosféru, zoznámite sa s priestormi, nahliadnete do výchovno – vzdelávacieho procesu a presvedčíte sa, že citlivo vnímame detskú dušu. Kvalita pedagogického prístupu uspokojí túžbu dieťaťa po poznaní a individuálna starostlivosť vytvára deťom pocit istoty a bezpečia.
Poslaním našej materskej školy je rozvíjať samostatné a zdravo sebavedomé deti cestou prirodzenej výchovy, položiť základy celoživotného vzdelávania všetkým deťom na základe ich možností, záujmov a potrieb. Rozvíjať starostlivosť o talentované deti a deti so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.
Celé snaženie všetkých zamestnancov školy smeruje k tomu, aby tu dieťa bolo maximálne šťastné a spokojné.

Výchovno - vzdelávací proces

 • Organizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu v prírodnom prostredí
 • Využitie jogových hudobno-pohybových cvičení – relaxácia
 • Uskutočnovanie športových hier pre deti, účasť na „Olympiáde detí“
 • Ochutnávka nových zdravých pomazánok
 • Organizovanie programu aromaterapia
 • Zvýšená pozornosť ochrane životného prostredia (úprava školskej záhrady)
 • Lekárske vyšetrenie pracovníčok školy
 • Prezentácia práce na verejnosti (kultúrny program, výtvarné práce
 • Plnenie projektu z environmentálnej výchovy „Múdra sova“
 • Vedenie talentovaných detí – výtvarný krúžok – angličtina
 • Realizácia programu tvorivosti
 • Realizácia stomatologického programu „Zdravý úsmev“