SEMAFÓR PRE MŠ (opatrenia pre šírením Covid-19 v stručnom prehľade)

Pri príprave školského roka 2020/2021 materská škola zohľadňuje možnosť zhoršenia epidemiologickej situácie. Pri výskyte ochorenia bude nasledovať následne, podľa pokynov ministra školstva SR.

semafór covid 19